Hyppää sisältöön
Media

Valtion henkilöstön määrä kasvoi noin tuhannella vuonna 2021

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 4.5.2022 13.06
Uutinen

Valtiolla työskenteli vuonna 2021 noin 78 000 henkilöä. Suurin osa valtion henkilöstöstä työskentelee asiantuntijatehtävissä. Noin 40 prosenttia työskentelee turvallisuussektorilla eli Puolustusvoimissa, rajavalvontatehtävissä tai poliiseina.

Suurinta henkilöstömäärän kasvu oli sosiaali-, työnvälitys- ja terveyspalveluissa sekä elinkeinotoiminnan palveluissa, joiden henkilöstömäärän kasvu oli noin puolet koko valtion henkilöstömäärän kasvusta.

Turvallisuussektorin jälkeen suurimmat tehtäväalueet ovat elinkeinotoiminnan palvelut, kuten ELY-keskukset ja Maanmittauslaitos, sekä valtiovarainhoito ja vakuutus- ja rahoituspalvelut, kuten Verohallinto ja Tulli. Näillä tehtäväalueilla työskentelee yhteensä noin 20 prosenttia valtion henkilöstöstä. 

36 prosentilla valtion työntekijöistä on ylemmän korkeakouluasteen tai tutkijan koulutus, ja 36 prosentilla alemman korkeakouluasteen tai alimman korkea-asteen tutkinto. Kymmenessä vuodessa ylemmän korkeakouluasteen tutkinnon suorittaneiden osuus on kasvanut lähes seitsemän prosenttiyksikköä. Henkilöstöstä 91 prosenttia on virkasuhteessa ja 9 prosenttia työsopimussuhteisia.

Työvoimakustannukset laskussa

Työvoimakustannukset ovat noin 7,4 prosenttia koko valtion menoista ja 1,9 prosenttia bruttokansantuotteesta. Työvoimakustannusten osuus valtion menoista on lievässä laskussa. Edellisvuoteen nähden osuus laski 0,6 prosenttiyksikköä. Valtion henkilöstö muodostaa noin 3,6 prosenttia kaikista palkansaajista. Kun tarkastellaan pelkästään julkista sektoria, valtion henkilöstöä on noin 12,5 prosenttia. Julkisella sektorilla työskentelee noin 622 000 henkilöä.

Valtion henkilöstöstä jää eläkkeelle vuoteen 2030 mennessä noin 20 000 henkilöä. Vanhuuseläköityminen on vuositasolla tasaista koko kuluvan vuosikymmenen.

Lisätietoja:
Analyytikko Juho-Pekka Jortama, puh. 0295 530 119, juho-pekka.jortama(at)gov.fi

Valtio työnantajana