Hyppää sisältöön
Media

Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksen asemasta säädetään lailla

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 5.12.2018 11.40
Tiedote

Hallitus antoi 5.12.2018 esityksen eduskunnalle laiksi Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksesta (Palkeet). Laki korvaa aiemman asetustasoisen säädöksen. Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi asetuksella palvelukeskuksen päätoimipaikaksi Joensuu ja muiksi toimipaikoiksi Hämeenlinna, Mikkeli, Pori ja Helsinki. Palvelukeskuksella voi olla myös muita toimipaikkoja.

Viraston säädöspohja tukee uutta digitalisaation toimintakulttuuria

Palkeet tuottaa talous- ja henkilöstöhallinnon palveluja valtionhallinnolle. Palvelukeskuksen tehtäviin ei varsinaisesti kuulu julkisen vallan käyttöä. Palvelukeskuksen toiminta on kuitenkin suhteessa valtion virastoihin ja muihin asiakkaisiin nähden niin merkittävää, että on perusteltua säätää palvelukeskuksen perusteista lailla. Palkeet on viime vuosina kehittänyt edelläkävijänä monipuolisesti sähköisiä palveluja, sähköisen asioinnin ratkaisuja ja tekoälyavusteisia prosesseja. Digitalisaation hyödyntäminen edellyttää ketterää ja muuntautumiskykyistä organisaatiota sekä johtamisjärjestelmää. Tulosvastuullisen johdon rooli korostuu. Palvelukeskuksen säädöspohja tukee uutta digitalisaation toimintakulttuuria. Palvelukeskuksen asema, tehtävät, asiakkaat, johtamisjärjestelmä, työjärjestys, palvelukeskuksen ohjaus sekä palveluiden maksullisuus määritellään laissa.

Palvelukeskusta koskevan lainsäädännön kehittäminen jatkuu myöhemmin.

Valtiokonttorin ja Palkeiden tehtäväjako henkilöstöhallinnon tehtävissä tarkentuu

Samalla muutetaan myös Valtiokonttoria koskevaa lakia henkilöstöhallinnon tehtävien osalta. Osa Valtiokonttorin aiemmin hoitamista henkilöstöhallinnon tehtävistä on siirretty hoidettavaksi Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskuksessa. Valtiokonttorin tehtäväksi henkilöstöhallinnon osalta jää jatkossa työelämäpalvelut. Työelämäpalvelut keskittyvät johtamisen ja esimiestyön sekä valtion työyhteisöjen uudistumisen tukemiseen sekä työsuojelun ja työhyvinvoinnin kehittämiseen.

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä huhtikuuta 2019.

Hallituksen esitys julkaistaan Hallituksen esitykset ja päätökset -sivulla.

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Jarmo Huotari, puh. 02955 30418 , etunimi.sukunimi(at)vm.fi

Hallintopolitiikka Valtiovarainministeriö