Hyppää sisältöön
Media

Valtiovarainministeriö sai sata lausuntoa kunnan ja hyvinvointialueen vuokra-asetuksesta

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 7.2.2022 12.40
Tiedote

Lausunnot saatiin yli 80 kunnalta. Lisäksi lausuntoja antoivat muun muassa eräät kuntayhtymät ja hyvinvointialueet. Luonnos valtioneuvoston asetukseksi kunnan ja hyvinvointialueen välisen vuokran määräytymisestä vuosina 2023–2026 oli lausunnolla 30.11.2021–24.1.2022.

Lausunnoissa esitettiin yleisiä huomioita sääntelystä sekä kommentteja pääomavuokran ja ylläpitovuokran määräytymiseen. Lausunnoissa kiinnitettiin muun muassa huomiota kunnissa nykyisin sovellettaviin erilaisiin käytäntöihin, arvomääritykseen sekä sisäisen vuokran järjestelmiin. Toisaalta lausunnoissa perusteltiin tarvetta vuokran yhtenäiseen määräytymiseen. 

Valtiovarainministeriössä käydään lausuntopalaute läpi ja jatketaan valmistelua.  Tavoitteena on, että asetus annettaisiin mahdollisimman pian kevään aikana.

Sosiaali- ja terveydenhuoltoa ja pelastustoimea koskevan uudistuksen voimaanpanolaissa säädetään kunnan järjestämän perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon, sosiaalitoimen ja pelastustoimen käytössä olevien toimitilojen siirtymisestä hyvinvointialueen hallintaan 1.1.2023. Hyvinvointialue ja kunta tekevät sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen käytössä olevien toimitilojen hallinnasta 3 + 1 vuoden siirtymäajaksi vuokrasopimuksen.  

Vuokrasopimuksessa sovitun vuokran on katettava vuokrattuun toimitilaan liittyvät kohtuulliset pääoma- ja ylläpitokustannukset. Hyvinvointialue ja kunta voivat sopia toimitilojen hallinnasta ja toimitilojen hallintaa koskevien vuokrasopimusten voimassaolosta myös toisin kuin pykälässä säädetään. Esimerkiksi pidemmät vuokrasopimukset ovat mahdollisia. Siirtymäajalla vuokra kuitenkin määräytyy säädetyllä tavalla. 

Lisätietoja: 
Hallitusneuvos Mervi Kuittinen puh. 02955 30445, mervi.kuittinen(at)gov.fi 
Lainsäädäntöneuvos Ville Koponen, puh 02955 30504, ville.koponen(at)gov.fi
Neuvotteleva virkamies Pasi Leppänen puh. 02955 30564, pasi.leppanen(at)gov.fi