Hoppa till innehåll
Media

Finansministeriet fick hundra yttranden om hyresförordningen för kommuner och välfärdsområden

finansministeriet
Utgivningsdatum 7.2.2022 12.40 | Publicerad på svenska 7.2.2022 kl. 15.06
Pressmeddelande

Yttranden erhölls från över 80 kommuner. Vissa samkommuner och välfärdsområden uttalande sig också om ärendet. Utkastet till statsrådets förordning om fastställande av hyran mellan kommunen och välfärdsområdet 2023–2026 var på remiss den 30 november 2021–24 januari 2022.

I yttrandena framfördes allmänna synpunkter på regleringen samt kommentarer om fastställandet av kapitalhyror och hyror för underhåll. I yttrandena fästes bland annat uppmärksamhet vid den praxis, värdebestämning och system för interna hyror som för närvarande tillämpas i kommunerna. Å andra sidan motiverades behovet att fastställa hyran på ett enhetligt sätt. 

Finansministeriet går igenom remissvaren och fortsätter beredningen.  Målet är att förordningen utfärdas så snart som möjligt under våren.

I lagen om införande av reformen av social- och hälsovården och räddningsväsendet föreskrivs det om överföringen av lokaler som används inom den kommunala primärvården, den specialiserade sjukvården, socialväsendet och räddningsväsendet i välfärdsområdets besittning den 1 januari 2023. Välfärdsområdet och kommunen ingår ett hyresavtal om besittningen av de lokaler som används inom social- och hälsovården och räddningsväsendet under en övergångsperiod på 3 + 1 år.  

Hyran som ingår i hyresavtalet ska täcka skäliga kapital- och underhållskostnader för de uthyrda lokalerna. Välfärdsområdet och kommunen kan avtala om besittningen av lokalerna samt i fråga om giltighetstiden för de hyresavtal som gäller besittningen av dem även på annat sätt än vad som anges i paragrafen i fråga. Det är till exempel möjligt med längre hyresavtal. Hyran under övergångsperioden fastställs dock på föreskrivet sätt. 

Mer information: 
Mervi Kuittinen, regeringsråd, finansministeriet, tfn 02955 30445, mervi.kuittinen(at)gov.fi 
Ville Koponen, lagstiftningsråd, tfn 02955 30504, 
ville.koponen(at)gov.fi
Pasi Leppänen, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30564, pasi.leppanen(at)gov.fi