Hyppää sisältöön
Media

Valtorin uudistettu asiakasneuvottelukunta ja sihteeristö on asetettu

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 18.1.2021 12.42
Tiedote

Valtiovarainministeriö on uudistanut ja asettanut Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin asiakasneuvottelukunnan toimikaudelle 1.1.2021–31.12.2024. Neuvottelukunnan sihteeristö on asetettu ajalle 1.1.2021–31.12.2022. Sihteeristö on uusi toimielin.

Asiakasneuvottelukunnan tehtävänä on käsitellä ja seurata Valtorin toiminnan ja palvelujen kehittämistä sekä palvelujen laatua ja asiakastyytyväisyyttä.

Asiakasneuvottelukunnan kokoonpanoa on uudistettu: jäseninä on nyt huomattavasti aiempaa laajemmin eri asiakasvirastojen edustajia. Muutoksen tavoitteena on lisätä asiakasohjauksen vaikuttavuutta. Kaikkien hallinnonalojen edustuksen lisäksi asiakasneuvottelukuntaan on nimetty Valtorin kymmenen suurimman asiakkaan edustajat tuomaan suoraa asiakasnäkökulmaa ohjauksen tueksi.

Täysin uutena neuvottelukunnalle asetettiin viiden hengen sihteeristö, jonka tehtävänä on tuottaa konkreettista näkemystä asiakkaiden tarpeista ja palveluiden ajankohtaisesta laadusta. Sihteeristön jäsenet ovat asiakasvirastojen edustajia, joilla on käytännön osaamista palveluiden kehittämisestä ja ostamisesta Valtorilta. Sihteeristön toimintaa koordinoimaan nimitetään vielä myöhemmin pääsihteeri.

Myös neuvottelukunnan tehtäviä tarkennettiin samalla. Tavoitteena on, että asiakasvirastot saavat aiempaa paremmin tarpeitaan vastaavia Valtorin palveluita. Lisäksi tavoitteena on parantaa Valtorin talouden ja investointien suunnittelua. Asiakasneuvottelukunnan tarkennetut tehtävät antavat tukea Valtorille sekä valtiovarainministeriön tulosohjaukselle.

Valtiovarainministeriö lähti vuonna 2019 selvittämään Valtorin ohjausta. Selvityksessä havaittiin uudistamistarvetta. Ensimmäinen askel oli lakkauttaa Valtorin hallitus keväällä 2020. Lakkauttamisen yhteydessä hallintovaliokunta totesi mietinnössään tarpeen asiakasohjauksen kehittämiseksi. Nyt toteutettu asiakasneuvottelukunnan uudistaminen on jatkoa Valtorin ohjauksen ja erityisesti sen asiakasohjauksen kehittämiseksi.

Lisätietoja
tietohallintoneuvos Tommi Kangasaho, valtiovarainministeriö, p. 0295 160 351, tommi.kangasaho(at)vm.fi

Asiakasneuvottelukunnan jäsenet 1.1.2021–31.12.2024

Hallinnonalojen edustus

 • liikenne- ja viestintäministeriön hallinnonala, osastonjohtaja Jan Juslén, Väylävirasto
 • maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala, digijohtaja Topi Hanhela, Luonnonvarakeskus
 • oikeusministeriön hallinnonala, edustajana toistaiseksi ylijohtaja Jussi Kivinen, Oikeusrekisterikeskus
 • opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala, johtaja Mikael Mantila, Opetushallitus
 • puolustusministeriön hallinnonala, tietohallintojohtaja Mikko Soikkeli, PLM
 • sisäministeriön hallinnonala, edustajana toistaiseksi tietohallintopäällikkö Janne Suuriniemi,
 • Poliisihallitus
 • sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala, tietohallintojohtaja Aleksi Yrttiaho, Terveyden ja
 • hyvinvoinnin laitos
 • työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala, kehittämispäällikkö Jaakko Jokela, TEM
 • ulkoministeriön hallinnonala, tietotekniikkapäällikkö Riku Pammo, UM
 • valtioneuvoston kanslian hallinnonala, yksikön päällikkö, neuvotteleva virkamies Helena Mattila, VNK
 • valtiovarainministeriön hallinnonala, edustaja toistaiseksi tietohallintojohtaja Anu Autio, Tulli
 • ympäristöministeriön hallinnonala, tietohallintojohtaja Jukka Litmanen, YM

Virastojen edustus

 • Oikeusrekisterikeskus, johtaja Jussi Kivinen
 • Verohallinto, kehitys- ja tietohallintojohtaja Jarkko Levasma
 • Puolustusvoimat, everstiluutnantti Jarno Tyyskä
 • Poliisihallitus, tietohallintopäällikkö Janne Suuriniemi
 • Liikenne- ja viestintävirasto, tietohallintojohtaja Ari-Pekka Neuvonen
 • Tulli, tietohallintojohtaja Anu Autio
 • ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus, tietohallintojohtaja Heikki Heikkilä
 • Digi- ja väestötietovirasto, kehitys- ja tietohallintojohtaja Mira Holmroos-Kolari
 • Maanmittauslaitos, tietohallintojohtaja Marja Rantala
 • Valtion talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus Palkeet, toimitusjohtaja Tuija Kuivalainen

Muu edustus

 • eduskunta, tietohallintopäällikkö Ari Apilo
 • Suomen Kuntaliitto Ry, suunnittelija Sami Hakonen, Turun kaupunki
 • Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori, toimitusjohtaja Pasi Lehmus, sekä
 • asiantuntijajäseninä puheoikeudella kehitysjohtaja Jari Virtanen ja asiakkuusjohtaja Jouni Mustonen
 • asiakasneuvottelukunnan sihteeristön pääsihteeri: valtiovarainministeriön JulkICT-osasto

Asiakasneuvottelukunnan sihteeristö 1.1.2021–31.12.2022

 • ICT-päällikkö Marko Manninen, Poliisin informaatioteknologiakeskus
 • johtava asiantuntija Juha Virtanen, Ruokavirasto
 • järjestelmäpäällikkö Ritva Flinkman, ulkoministeriö
 • neuvotteleva virkamies Tuomo Pigg, valtioneuvoston kanslia
 • johtaja Mika Koskelo, Verohallinto