Hyppää sisältöön
Media

Valtiovarainministeriö julkaisi sote-laskelmansa

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 27.2.2015 15.06
Tiedote

Valtiovarainministeriö on tehnyt laskelman eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan luonnoksen mukaisen sote-uudistuksen vaikutuksista kuntien talouteen. Laskelmasta ilmenee myös luonnoksen mukaisen uudistuksen sekä valtionosuusuudistuksen ja valtionosuusleikkausten yhteisvaikutukset. Vaikutuksia on havainnollistettu kuvaamalla sitä, paljonko kunnallisveroprosentin pitäisi niiden johdosta muuttua, jotta kunnan rahoitusasema pysyisi ennallaan.

Lukuja arvioitaessa tulee ottaa huomioon, että muutokset tulevat täysimääräisesti voimaan eri vuosina. Laskelma kuvaa tilannetta, jossa kaikki uudistukset ovat kokonaisuudessaan voimassa. Esimerkiksi sekä vuoden 2015 alusta voimaan tulevan valtionosuusjärjestelmän että sote-rahoituksen kuntakohtaisia muutoksia tasataan siirtymäjärjestelyillä siten, että niiden vaikutukset realisoituvat kuntiin porrastetusti 4−5 vuoden aikana. Laskelmassa esitetyt valtionosuusleikkaukset kuvaavat tilannetta vuonna 2017 (hallituskauden aikana päätetyt).  Sote-rahoituksen osalta laskelmassa on otettu huomioon esitetty +/-200 euroa/asukas -muutoskatto.

Sote-uudistuksesta aiheutuva laskennallinen nousupaine kunnan tuloveroprosenttiin on laskelman mukaan enimmillään 2 prosenttiyksikköä. Laskennallinen veroprosentin aleneminen on enimmillään samaa suuruusluokkaa.

Laskelmassa, jossa on otettu sote-uudistuksen lisäksi huomioon myös jo aiemmin päätettyjen valtionosuusuudistuksen ja valtionosuuksien leikkausten vaikutukset, laskennallinen muutospaine veroprosenttiin on enimmillään +6,7 prosenttiyksikköä (korotustarve) ja alimmillaan -2,4 prosenttiyksikköä (laskuvara). Yksittäisen kunnan veroprosentti nousisi laskennallisesti korkeimmillaan 27,66 prosenttiin ja laskisi alimmillaan 18,11 prosenttiin. Veroprosenttitarkastelussa tulee kuitenkin ottaa huomioon vaikutusten kohdentuminen eri vuosille, joten ei voida tulkita, että todelliset veroprosentit olisivat missään vaiheessa kyseisellä tasolla. Laskelmissa ei ole myöskään voitu ottaa huomioon sote-uudistuksen vaikutuksia sosiaali- ja terveydenhuollon kustannusten kehitykseen.
 

Lisätietoja:

Talouspolitiikan koordinaattori Jukka Pekkarinen, puh. 02955 30169
Alivaltiosihteeri Timo Viherkenttä, puh. 02955 30780
Hallitusneuvos Auli Valli-Lintu, puh. 02955 30079
Neuvotteleva virkamies Ville Salonen, puh. 02955 30388