Keskustelualoite arvioi finanssipolitiikan liikkumatilaa

Valtiovarainministeriö 3.6.2015 13.39
Uutinen

Keskimääräisen veroasteen nostaminen lisäisi myös verotuottoja, kirjoittaa finanssisihteeri Mauri Kotamäki. Keskustelualoite tarkastelee pitkän aikavälin finanssipoliittista liikkumatilaa Suomessa.

Analyysissä käytetty laskentakehikko on yleisen tasapainon makromalli. Mallin avulla voidaan arvioida veroasteen muutosten vaikutuksia kansantalouteen samalla huomioiden eri muuttujien välisiä monimutkaisia yhteyksiä.

Keskustelualoitteessa lasketaan Laffer-käyrät työn ja pääoman tuloverotuksessa sekä kulutusverotuksessa. Laffer-käyrä kertoo, kuinka paljon verotuotto kasvaa, kun veroastetta nostetaan. Tulosten mukaan Suomi on finanssikriisin jälkeen vielä selvästi Laffer-käyrän huippukohdan vasemmalla puolella kaikkien verolajien suhteen, joten keskimääräisen efektiivisen veroasteen nostaminen johtaisi aidosti myös suurempaan verotuottoon. Efektiivinen veroaste tarkoittaa verotuoton suhdetta veropohjaan.

Analyysissä ei oteta kuitenkaan kantaa veroasteen kasvattamisesta seuraaviin hyvinvointi- tai tehokkuustappioihin vaan siinä tarkastellaan ainoastaan valtion tuloja.

Laffer-käyrien lisäksi keskustelualoitteessa lasketaan työn tuloverotuksen itserahoitusaste, jonka todetaan olevan hieman yli 70 prosenttia. Työn tuloveroastetta laskettaessa sadan euron verran, kokonaisverotuotto alenee siis kolmisenkymmentä euroa. Mitä kireämpää työn verotus on, sitä korkeampi itserahoitusaste on.

Itserahoitusasteen taso Suomessa on siis melko korkea, mutta toisaalta mallin tulokset heijastelevat pitkän aikavälin näkökulmaa. Siirtymäkustannuksia ei analyysissä ole otettu huomioon.

What is the Fiscal Position in Finland? Laffer Curves Calculated

Lisätietoja:

Finanssisihteeri Mauri Kotamäki, puh. 02955 30203, mauri.kotamaki@vm.fi