Valtion toimitilastrategia on hyväksytty

Valtiovarainministeriö 18.12.2014 13.30
Tiedote -

Valtioneuvosto on 18.12.2014 hyväksynyt valtion toimitilastrategian. Strategian tavoitteena on, että tilat tukevat tuloksellista toimintaa. Talouspoliittinen ministerivaliokunta on 5.12.2014 käsitellyt ja puoltanut ehdotusta valtion toimitilastrategiaksi.

 

Tiloja kehittämällä edistetään parempia työsuorituksia ja parannetaan kustannustehokkuutta. Tilaratkaisuissa varmistetaan tilojen terveellisyys ja turvallisuus sekä valtion kokonaisetu ja yhteiskuntavastuullisuus.

Tilatehokkuuden ja toimitilojen hallinnoinnin parantamisesta arvioidaan voitavan saavuttaa 100 miljoonan euron säästö vuositasolla, joka toteutuisi kahdeksan vuoden aikana.

Tavoitteena on, että vuoden 2015 aikana hallinnonalat laativat osaltaan Senaatti-kiinteistöjen tuella toimitilastrategian tarkempaa toimeenpanoa koskevan toteutusarvion aikatauluineen ja säästövaikutuksineen.

Valtioneuvoston periaatepäätös valtion toimitilastrategiaksi

Lisätietoja:
Neuvotteleva virkamies Pauliina Pekonen,  puh. 02955 30081