Virkavapauden myöntäminen

« Valtioneuvoston yleisistunto 14.9.2017 13.00

Valtiovarainministeriö

Virkavapauden myöntäminen valtiovarainministeriön osastopäällikölle

Ministeri
Petteri Orpo

Esittelijä
Karri Safo, Hallitussihteeri p.029 5530223

Asia
Osastopäällikkö, ylijohtaja Markus Sovala on pyytänyt, että hänelle myönnettäisiin edelleen palkatonta virkavapautta valtiovarainministeriön osastopäällikön virasta ajalle 1.10.2017 - 31.12.2018 työskennelläkseen Uudenmaan liiton muutosjohtajan tehtävässä. Valtiovarainministeriö on myöntänyt Sovalalle palkatonta virkavapautta osastopäällikön virasta edellä mainitun tehtävän hoitamista varten päätöksillään 22.11.2016 ajaksi 1.12.2016 - 30.6.2017 ja 30.5.2017 ajaksi 1.7. - 30.9.2017.

Esitys
Valtioneuvosto myöntää osastopäällikkö, ylijohtaja Markus Sovalalle edelleen palkatonta virkavapautta valtiovarainministeriön osastopäällikön virasta ajaksi 1.10.2017 - 31.12.2018

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen