Talousarvion hyväksyminen

« Raha-asiainvaliokunta 9.11.2017 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtion eläkerahaston vuoden 2018 talousarvion hyväksyminen

Ministeri
Petteri Orpo

Esittelijä
Markku Puumalainen, Finanssineuvos p.+35 8295530206

Asia
Ehdotetaan, että raha-asiainvaliokunta puoltaisi valtiovarainministeriön päätöstä vahvistaa valtion eläkerahaston (rahasto) talousarvio vuodelle 2018 rahaston esityksen mukaisesti. Talousarviossa vahvistetaan vain rahaston toiminnasta aiheutuvat menot, jotka suoritetaan rahaston hallinnassa olevista varoista. Rahaston tulot määräytyvät valtion eläkelain (eläkemaksutulo ja muut vastaavat tulot) ja sijoitustoiminnasta saatavien tuottojen mukaisesti sekä toisaalta menot muilta osin (siirto valtion talousarvioon) valtion eläkerahastosta annetun lain mukaisesti. Rahaston hallitus on hyväksynyt talousarvioehdotuksen 25.10.2017.

Esitys
Puolletaan

Vaikutukset
Esityksellä ei ole vaikutusta valtion talousarvioon. Valtion eläkerahaston menot katetaan rahaston hallinnassa olevista varoista ja ne vähentävät rahaston varallisuutta.

Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta