Valtioneuvoston asetus

« Valtioneuvoston yleisistunto 3.5.2018 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtioneuvoston asetus julkisen talouden suunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 a §:n muuttamisesta

Ministeri
Petteri Orpo

Esittelijä
Niko Ijäs, Budjettineuvos p.+35 8295530170

Asia
Julkisen talouden suunnitelmasta annettuun valtioneuvoston asetukseen (120/2014) tehtäisiin budjettikehysdirektiivin (2011/85/EU) täytäntöönpanovalvonnan yhteydessä edellytetty muutos. Asetuksen 5 a §:stä, jonka mukaan valtiovarainministeriön on julkistettava talousennusteita arvioivan Valtiontalouden tarkastusviraston systemaattiseksi katsoman ennustevinoutuman korjaamiseksi tehdyt toimenpiteet tai annettava julkinen kannanotto siltä osin kuin se ei yhdy tarkastusviraston johtopäätöksiin, poistettaisiin julkista kannanottoa koskeva säännös. Muutos tulisi voimaan 8.5.2018.

Esitys
Valtioneuvosto antaa asetuksen julkisen talouden suunnitelmasta annetun valtioneuvoston asetuksen 5 a §:n muuttamisesta (RV)

Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen