Vuokrasopimus VM/2021/193

« Raha-asiainvaliokunta 25.11.2021 13.00

Valtiovarainministeriö

Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin ja Senaattikiinteistöjen välistä Rovaniemen toimitilan vuokraamista koskevan hallintosopimuksen allekirjoittaminen

Ministeri
Sirpa Paatero
Esittelijä
Timo Nuutinen, Tietohallintoneuvos p.+35 8295530342
Asia
Toimitilojen vuokraaminen perustuu Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin toimintaedellytysten turvaamiseen Rovaniemellä. Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin käytössä olevat toimitilat Rovaniemellä ovat osoitteessa Kemijoen itäpuolentie 63, Isomus-nimisessä kiinteistössä. Kiinteistössä vuokralaisena on lisäksi Poliisihallitus. Kiinteistö on rakennettu edellä mainittujen virastojen tarpeisiin vuonna 2011 yksityisen rahoitusyhtiön rahoittamana Senaatin toimiessa rakennuttajana. Senaatti-kiinteistöt toimii nykytilassa edelleenvuokraajana virastoille. Senaatti on selvittänyt mahdollisuutta ostaa kyseinen kiinteistö valtiolle 12/2022 osto-optiolla, ostoilmoitus on annettava 12/2021 mennessä. Senaatti tarvitsee sitoumuksen tilan vuokraajalta ennen ostopäätöstä. Tavoitteena on ensisijaisesti nykyisen vuokrajärjestelmän mukainen vuokrasopimus, jossa yllä- ja kunnossapitovastuu on Senaatilla, eli ns. kokonaisvuokrasopimus. Oston tapahtuessa Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin ja Senaatti-kiinteistöjen välille solmittaisiin valtion vuokrajärjestelmän mukainen, toistaiseksi voimassa oleva vuokrasopimus.
Esitys
Puolletaan
Vaikutukset
Taloudelliset vaikutukset Vuokrasopimus Senaatti-kiinteistöjen kanssa astuisi voimaan oston yhteydessä saman päivän aikana (arvio 1.1.2023 lukien). Vuokrattujen tilojen määrä ei muutu, vuokra-ala on 5 318 m2. Vuokrakustannus on noin 143 000 €/kk, jolloin vuosivuokraksi muodostuu noin 1,717 M€ (alv 0 %). Vuokrasopimus on toistaiseksi voimassa oleva 12 kk:n irtisanomisajalla. Vuokrasopimuksessa on jäännösarvovastuu 100 % jäljellä olevasta investoinnista ja päättymispäivä on 30.9.2026, alkuperäisen vuokrasopimuksen päättymispäivä. Vuokra on kokonaisvuokra ja sitä tarkistetaan vuosittain elinkustannusindeksin perusteella. Vuokra perustuu vuokrasopimuksessa sovittuun optiohintaan. Uuden vuokrasopimuksen myötä Rovaniemen toimipaikan tilakustannukset nousevat noin 14 000 €/vuosi. Sopimuksesta aiheutuvat kustannukset katetaan käytettävissä olevien nykyisten voimavarojen puitteissa Valtorin asiakkailtaan perimillä palvelumaksuilla. Toiminnalliset vaikutukset Kunnossapitovastuu nykyisen vuokrasopimuksen ehtojen mukaisesti on vuokralaisella. Nykyinen vuokrausmalli olisi johtamassa kiinteistön ikääntyessä kasvaviin kunnossapitokustannuksiin, joihin viraston itse tulisi varautua. Uusi kokonaisvuokrasopimus Senaatin kanssa antaa tulevaisuudessa myös joustavamman mahdollisuuden työympäristön kehittämiseen. Toimitiloissa on myös nimenomaisesti nykyisen vuokraajan toimintojen vaatimia tieto- ja viestintäteknisten palveluiden tuotantotiloja. Näiden tilojen korvaaminen ja siirtäminen muualle aiheuttaisi merkittäviä lisäkustannuksia valtiolle.
Päätös
Raha-asiainvaliokunta puolsi ehdotusta
Liitteet
  1. Liite 1 muistio