Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen VM/2022/153

« Valtioneuvoston yleisistunto 24.11.2022 13.00

Valtiovarainministeriö

Eduskunnan vastaus hallituksen esitykseen eduskunnalle laiksi tulotietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta ja tulotietojärjestelmästä annetun lain 13 §:n muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta annettujen lakien kumoamisesta (HE 123/2022 vp; EV 123/2022 vp)

HE 123/2022

Käsittelytiedot eduskunnan verkkosivuilla

Ministeri
Annika Saarikko
Esittelijä
Jukka Vanhanen, Lainsäädäntöneuvos p.+35 8295530239
Esitys
Valtioneuvosto esittää, että Tasavallan Presidentti vahvistaa lain tulotietojärjestelmästä annetun lain 13 §:n muuttamisesta annetun lain ja tulotietojärjestelmästä annetun lain 13 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain kumoamisesta sekä lain tulotietojärjestelmästä annetun lain muuttamisesta ja määrää lait tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2023
Päätös
Valtioneuvosto hyväksyi esityksen