FI SV

Ensisijaisesti sähköisesti tarjottavien palvelujen tiekartta

Valtiovarainministeriön asettama työryhmä kokosi 112 palvelua ensisijaisesti sähköisesti tarjottavien palvelujen tiekartalle. Tiekarttaa valmisteltiin avoimesti eri viranomaisten kanssa kevään 2017 aikana, ja tiekartan palvelut tulevat käyttöön ensisijaisesti digitaalisina vuosien 2017–2021 aikana. Tavoitteena on, että julkisia palveluita käytetään jatkossa pääsääntöisesti digitaalisesti.

Palvelujen keräämisen rinnalla työryhmä arvioi millaisia lainsäädännöllisiä muutoksia pitää tehdä, jotta sähköinen asiointi muuttuisi ensisijaiseksi. Selvitys  lainmuutostarpeista on ollut lausuntokierroksella. Lisäksi Digi arkeen -neuvottelukunta käsitteli kokouksessaan 18.9.2017 sähköisten palveluiden ensisijaiseen käyttöön liittyviä kysymyksiä.

Tavoitteena on, että hallitus linjaa marraskuussa 2017 sähköisen asioinnin ensisijaisuudesta ja sitä edistävistä hallituskauden aikaisista toimenpiteistä. Sähköisten palveluiden käyttöön luodaan myös tukimalli AUTA-hankkeessa.

Tiekartan laatiminen on osa hallituksen Digitalisoidaan julkiset palvelut -kärkihanketta. Tiekarttatyö jatkuu vuonna 2018 digitaalisten palvelujen ensisijaisuutta edistävillä toimenpiteillä.

Asettamispäätös
Asettamispäätös (html)

Tiedote: Ensisijaisesti sähköisesti tarjottavat palvelut kootaan tiekartalle (27.1.2017)

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Marjukka Saarijärvi (työryhmän puheenjohtaja), puh. 02955 30010, marjukka.saarijarvi(at)vm.fi

Lainsäädäntöneuvos Eeva Lantto, puh. 02955 30515, eeva.lantto(at)vm.fi