Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Remissvar
Bekanta dig med utlåtandena om slutrapporten från arbetsgruppen som dryftat revideringen av personbeteckningen

Finansministeriet
2.6.2020 13.07
Pressmeddelande

Finansministeriet begärde den 8 april 2020 utlåtanden om slutrapporten från den arbetsgrupp som dryftat revideringen av personbeteckningen. Remisstiden löpte ut måndagen den 1 juni 2020.

Arbetsgruppen tillsattes den 21 augusti 2017 eftersom den nuvarande personbeteckningens struktur samt sättet hur den skapas, beviljas och används inte ansågs motsvara samhällets behov på längre sikt.

Arbetsgruppen föreslår i sin slutrapport att Finland från och med 2027 inför en ny form av personbeteckning av vilken det inte längre ska framgå personens ålder, födelsetid, kön eller andra uppgifter som gäller personen.

Den information som fåtts under remissbehandlingen utnyttjas vid bedömningen av arbetsgruppens rapport och vid fastställandet av riktlinjer för det fortsatta arbetet.

Ytterligare information:

Sami Kivivasara, lagstiftningsråd, enhetschef, tfn. 02955 30023, sami.kivivasara(at)vm.fi