Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Keväthumaus-evenemang samlar idag ett tusen digitalisering specialister till Mässcentrum
Finland samarbetar nationellt och internationellt för att uppnå digitaliseringsmålen

Finansministeriet
26.4.2016 11.30
Pressmeddelande
Keväthumaus-varumärket.

Finansministeriets Keväthumaus (Vårrus) -evenemang samlar idag ungefär 1 000 nationella och internationella aktörer till Helsingfors Mässcentrum. Vid tillställningen begrundar man digitalisering såväl ur finländskt, europeiskt som globalt perspektiv.

Finland håller på att ta ett stort kliv mot digitalisering av de offentliga tjänsterna. Framgångsrik digitalisering kräver effektivt samarbete såväl på nationell som internationell nivå. Europeiska unionen inledde i april ett produktivitetsprogram som syftar till att påskynda digitalisering av tjänsterna. Överdirektören Gertrud Ingestad från EU-kommissionen höll ett tal vid Keväthumaus-tillställningen och betonade viktigheten av att utveckla den digitala inre marknaden. Hon betraktar en EU-täckande, gränsöverskridande identifieringslösning (eIDAS) som framtidens Schengen, eftersom den gränsöverskridande digitala verksamheten kommer att omvälva EU:s inre marknad på ett grundläggande sätt av.

"Vi följer upp utvecklingen och fattar sådana nationella beslut som gör det möjligt för Finland att agera på framtidens digitala inre marknad. Den digitala ärendehanteringen ligger i internationell jämförelse på en hög nivå i Finland. Vi har alla förutsättningar att snabbt uppnå t.ex. den danska modellen där all ärendehantering i första hand sker digitalt. För att digitaliseringen ska uppnå alla uppsatta mål krävs förutom långsiktiga tekniska lösningar även modiga beslut om ändring av handlingssätten", säger finansministeriets ICT-direktör Anna-Maija Karjalainen.

I Danmark blev digitaliseringen obligatorisk för ett år sedan, och nu har ungefär 90 procent av medborgarna övergått till att använda digitala tjänster. Den offentliga förvaltningen skickar inte alls någon vanlig post längre. Ändringen har genererat besparingar upp till 100 miljoner euro. I Storbritannien har däremot samtliga offentliga förvaltningens webbplatser samlats under Gov.uk-sidan, vilket underlättar medborgarnas informationssökning och sparar förvaltningens resurser i och med att aktörerna kan förena sina resurser.

Ett kraftigt underlag för digitaliseringen i Finland

Finland har under denna regeringsperiod tagit flera betydande framsteg inom digitaliseringen. I stället för separat utveckling av tjänster har man skapat gemensamma digitaliseringsprinciper och förenat olika aktörers resurser. Man konstruerar som bäst ett gemensamt och interoperabelt underlag för gemensamma offentliga tjänster, dit även företag kan ansluta sig.

"Vi skapar nu ett långsiktigt underlag för digitaliseringen av Finland. Den pågående förändringen förenklar medborgarnas ärendehantering och den offentliga förvaltningens processer, och den sparar på kostnader. Vi satsar som bäst på samanvändning av information, interoperabla system och gallring av överlappande tjänster. Förändringen främjar smidig överföring av information mellan myndigheter, och medborgarna får bättre tillgång till uppgifter om sig själva", konstaterar Karjalainen.

Finansministeriets Keväthumaus-evenemang samlar 1 000 branschaktörer till Helsingfors Mässcentral tisdagen den 26 april 2016. Under dagens gång behandlar man bland annat framstegen med den nationella servicearkitekturen, ledandet av digitaliseringen samt förnyandet av kundorienterade processer.

Programmet av Keväthumaus

Följ nyheterna om tillställningen

http://vm.fi/ajankohtaista
http://esuomi.fi/ajankohtaista/
Twitter: @vm_kapa #kevathumaus #digfi
Instagram: palveluarkkitehtuuri

Ytterligare information

ICT-direktör, finansministeriet
tfn 0295 530165
[email protected]

Digitalisoituminen Finansministeriet JulkICT-strategia Kansallinen palveluarkkitehtuuri Kärkihankkeet Offentliga förvaltningens ICT spetsprojekt