Hoppa till innehåll
Media

Gofore Oyj vald till leverantör av statens ram- och budgetdatasystem

finansministeriet
Utgivningsdatum 19.5.2022 15.00
Pressmeddelande

Finansministeriet har fattat ett upphandlingsbeslut om sakkunnigservice som behövs för utvecklings- och förvaltningsuppgifter i anslutning till det nya ram- och budgetinformationssystemet. Gofore Oyj valdes till leverantör av sakkunnigtjänster på basis av ett anbudsförfarande.

pphandlingen omfattar ett informationssystem som används i ram- och budgetplaneringen samt en webbplats avsedd för publicering och visualisering av budgetuppgifter. Målet är att det nya systemet ska vara i produktion hösten 2024 och att en budgetwebbplats finns tillgänglig före utgången av samma år. Systemet genomförs med hjälp av förfarandet för agil systemutveckling. Upphandlingen omfattar också underhållet av systemet för sju år. 

Syftet med upphandlingen är att effektivisera ram- och budgetprocesserna och uppgörandet av information som produceras i samband dem samt att förbättra informationens användbarhet. Vid upphandlingen har man dessutom beaktat de ökade krav på beredskap och kontinuitet som gäller systemet.

Anbudsförfarandet för statens ram- och budgetinformationssystem pågick under 4 mars–11 april 2022. Anbudsförfarandet genomfördes i enlighet med ett i lagen om offentlig upphandling och koncession, dvs. upphandlingslagen avsett öppet förfarande. Valkriteriet var ekonomisk fördelaktighet. Det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet var det anbud som hade det bästa förhållandet mellan pris och kvalitet. Den slutliga upphandlingen förutsätter ännu ett avtal mellan finansministeriet och Gofore Oyj.

Mer information:

Juha Halonen, budgetråd, tfn 02955 30435, juha.halonen(at)gov.fi

Finanspolitiken Offentliga förvaltningens ICT