Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Centralförvaltningsreformen siktar mot varaktig förändring genom utveckling av handlingssätt

Finansministeriet
9.3.2017 13.56
Pressmeddelande

Målet med reformeringen av centralförvaltningen är att säkerställa att statsrådet och statsförvaltningen kan styra och genomföra den framtida digitala förvaltningen på ett resultatgivande sätt.

Seminariet ”Toimivampaan Suomeen hallinnon pysyvällä toimintatapamuutoksella” som finansministeriet ordnade den 9 mars samlade ihop ett stort antal ledande tjänstemän, utvecklare och personalföreträdare från ministerier och ämbetsverk. Vid seminariet behandlades smart ledarskap som möjliggörare av hållbart förnyande, ibruktagandet av nya handlingssätt (lean-ledande, nya arbetssätt, digital service) samt en ny styrningsmodell för digitaliseringen. Vid seminariet skisserade man tillsammans upp en bild av framtidens statsförvaltning.

Kommun- och reformminister Anu Vehviläinen är ansvarig minister för centralförvaltningsreformen. Minister Vehviläinen berättade i sitt anförande vad som kan åstadkommas genom att förändra på förvaltningen och handlingssätten.

”Centralförvaltningsreformen är framför allt en förvaltningsövergripande verksamhetsmässig reform. Reformen tryggar och driver framåt det arbete som utförts inom andra reformer samt inom spetsprojekten för digitalisering av den offentliga servicen och ledandet till varaktiga förändringar. Elektroniska tjänster och kundvänliga tillvägagångssätt prioriteras i enlighet med regeringsprogrammet” säger minister Vehviläinen.

Reformprojektets ordförande, understatssekreteraren Tuomas Pöysti: ”Den offentliga förvaltningen utvecklas som en enhetlig serviceplattform. Målet med centralförvaltningsreformen är att skapa ett Finland som kan förnya sig samt förmåga till att åstadkomma förändring. Centralförvaltningsreformen går ut på att utveckla ett verksamhetsmässigt enhetligt statsråd och ledarskap som sörjer för förverkligandet av en framtida god digital förvaltning.”

Centralförvaltningsreformen samordnar framför allt det reformerings- och utvecklingsarbete som utförts i samband med social- och hälsovårds- och landskapsreformen och spetsprojekten för digitalisering och ledande till en allmän förändring av handlingssätten. Reformen skapar förutsättningar för genomföringen av spetsprojekt och reformer, samt för åtgärdandet av hållbarhetsunderskottet.

Seminariepresentationerna och en inspelning publiceras på projektets webbplats efter seminariet (på finska).

Mera information om reformeringen av centralförvaltningen (på finska).

Ytterligare information:

Tuomas Pöysti, projektchef, understatssekreterare, tfn 02951 63012
Tuomas Vanhanen, ministerns specialmedarbetare, tfn 02955 30216

Anu Vehviläinen Förvaltningspolitiken reformit