Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Kommunernas digikommunförsök i gång

Finansministeriet
23.9.2016 10.10 | Publicerad på svenska 23.9.2016 kl. 14.07
Pressmeddelande
Anu Vehviläinen i seminariet 23.9.2016.

Finansministeriet ordnade den 23 september ett inledande seminarium om digikommunförsöket, där man presenterade innehållet i och verktygen inom försöket åt kommunerna.

Målet med försöket är att främja fördomsfri, välfärdsfrämjande och framtidsinriktad utveckling av både kommunernas handlingssätt och av serviceproduktionen. Ett annat mål är att förbättra förutsättningarna för förändringsledning. Avsikten är att åstadkomma betydande kostnadsbesparingar genom att utnyttja digitalisering samtidigt som kundupplevelsen förbättras.

Projektet främjar för sin del försökskultur, -tänkande och -attityder, nätverksbildning mellan kommunerna samt utveckling av kundvänlig verksamhet. Försöken kan för egen del hjälpa kommunerna att förebereda sig inför sin framtida roll.

Digikommunförsöket inkluderar flera av regeringens spetsprojekt, såsom Minskning av den offentliga sektorns kostnader, Digitalisering av den offentliga servicen -spetsprojektet samt Ibruktagande av försökskultur -spetsprojektet. Kommun- och reformminister Anu Vehviläinen påminde i sitt öppningsanförande att finländsk produktivitet, sysselsättning och konkurrenskraft främjas av ett smidigt, digitalt samarbete mellan näringslivet och förvaltningen inom olika servicekedjor.

– Jag förväntar mig detta slags samarbete även inom digikommunförsöken. Jag hoppas att försöket resulterar i exempel och erfarenheter som kan utnyttjas i kommunerna även i större omfattning.

Anmälandet som antingen prövare eller påverkare har kommit igång tämligen väl. Man har enligt Vehviläinen fått in ett stort antal försöksidéer och olika aktörer från olika delar av landet redan efter några veckor.

– Det finns fortfarande rikligt med plats för fördomsfria försök som förbättrar kommuninvånarnas välfärd och delaktighet, och som stakar ut linjer för kommunernas förändrade roll.

Kommunerna kan fortfarande anmäla sig till digikommunförsöket antingen som påverkare eller som prövare. Anmälningsanvisningar finns på försökets webbplats.

Startseminariet för digikommunförsöket kan följas direkt ända till kl 15 (på finska). En inspelning ges ut efter att seminariet avslutats.

Förfrågningar:

Suvi Savolainen, överinspektör, tfn 02955 30122, fornamn.efternamn(at)vm.fi

Marjukka Saarijärvi, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30010, fornamn.efternamn(at)vm.fi

Tuomas Vanhanen, specialmedarbetare, tfn 02955 30216 (intervjuer med ministern)

Anu Vehviläinen Kommunärenden Offentliga förvaltningens ICT reformit spetsprojekt