Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Mandatperioden för statens tjänstemannaetiska delegation börjar den 1 maj 2021

Finansministeriet
28.4.2021 15.13
Pressmeddelande

Delegationen behandlar frågor som har att göra med tjänstemannaetik och yttrar sig på begäran av statens ämbetsverk i tjänstemannaetiska frågor. Delegationen är opartisk i sin verksamhet. Statsrådet har tillsatt en ny delegation för mandatperioden 1.5.2021–30.4.2025.

Det är viktigt att myndigheter och tjänstemän inom statsförvaltningen håller en hög etisk nivå med tanke på förtroendet för staten. 

Ordförande för delegationen är juris doktor Pekka Vihervuori. 

”Ett etiskt arbetssätt inom den offentliga förvaltningen förutsätter alltid att verksamheten följer la-gen, men det är också ofta fråga om mer än att bara säkerställa god förvaltning. I det här samarbetet spelar statens tjänstemannaetiska delegation, som är lagstadgad och oberoende, en viktig roll genom att främja diskussion och ta ställning i viktiga allmänna frågor. Delegationen har en rådgivande roll. Den har inte till uppgift att ta ställning eller fatta beslut i enskilda fall”, säger Pekka Vihervuori, ordförande för delegationen.

Statens tjänstemannaetiska delegation har till uppgift att: 

  • ta initiativ och ge allmänna rekommendationer om tjänstemannaetik samt agera som stöd för beslutsfattandet,
  • på begäran av statens ämbetsverk yttra sig i tjänstemannaetiska frågor,
  • främja diskussionen om tjänstemannaetik,
  • efter prövning utföra de uppgifter i anslutning till tjänstemannaetiska frågor som finansmi-nisteriet föreslår för delegationen.

Delegationens yttranden och rekommendationer är till sin natur rådgivande och de är inte juridiskt bindande. Statens tjänstemannaetiska delegation är ett permanent organ som verkar i anslutning till finansministeriet. Statsrådet tillsätter delegationen för en mandatperiod på fyra år.  

Mer information: 

Timo Moilanen, konsultativ tjänsteman, 0295530455, timo.moilanen(at).vm.fi

Kati Orkola, egeringssekreterare, 0295 530 108, kati.orkola(at).vm.fi

Finansministeriet Förvaltningspolitiken Staten som arbetsgivare