Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Reformeringen av statens kundservice inleds i tre landskap – bättre kundservice som mål

Finansministeriet
28.9.2021 8.58
Pressmeddelande
Nainen antaa asiakaspalvelua etäyhteyksin.

Statens kundserviceställen slås samman före 2030. Målet är att förbättra och förenhetliga tjänsterna samt att i samarbete med Folkpensionsanstalten och kommunerna koncentrera kundbesöken hos statliga myndigheter till gemensamma kundserviceställen. Arbetet inleds till en början i tre landskap i Norra Karelen, Päijänne-Tavastland och Södra Karelen. Finansministeriet tillsatte projektgrupper för regionerna den 23 september.

Projektgrupperna bereder och verkställer sina regionala planer i samarbete med landskapsförbundet, kommunerna och de statliga aktörerna. Planeringen och genomförandet sker i samarbete med personalen och kunderna inom den offentliga förvaltningen i regionerna, till exempel genom att utveckla verksamheten utifrån den respons som fåtts.

”De gemensamma kundserviceställena och de nya elektroniska distanstjänsterna innebär att tjänsterna förs närmare människorna redan inom den närmaste framtiden. Samtidigt effektiviserar vi rörligheten och användningen av lokaler, vilket medför besparingar och utsläppsminskningar. Ändringen gör det också möjligt för anställda inom den offentliga förvaltningen att arbeta flexibelt på olika platser. Övergången till det nya normala efter coronan ger en möjlighet att påskynda denna utveckling”, säger kommunminister Sirpa Paatero.

Utgångspunkten är ännu mera kundorienterade, kostnadseffektiva och systematiska tjänster för kunderna

I reformen deltar av de statliga serviceproducenterna i första hand regionförvaltningsverken, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, närings-, trafik- och miljöcentralerna, Migrationsverket, Lantmäteriverket, rättshjälpen och intressebevakningstjänsterna, polisens tillståndsförvaltning, Brottspåföljdsmyndighetens byråer för samhällspåföljder, arbets- och näringsbyråerna, Utsökningsmyndigheten och Skatteförvaltningen. Reformen gäller dessutom Folkpensionsanstalten, för vars del man i synnerhet granskar möjligheterna att koncentrera besöken hos den offentliga förvaltningens gemensamma kundserviceställen. Medlemmarna i projektgrupperna består förutom av dessa aktörer också av företrädare för finansministeriet, landskapsförbunden och kommunerna. Projektgruppernas mandatperiod är 23.9.2021–31.12.2023.

I framtiden kommer de primära servicekanalerna att bestå av heltäckande och lättanvända e-tjänster. Reformen främjar för egen del medborgarnas användning av elektroniska tjänster genom att tillhandahålla digitalt stöd vid de gemensamma serviceställena.

Reformen av statens service- och lokalnät verkställer strategin för den offentliga förvaltningen, som blev klar 2020, från regionalisering till regional närvaro -strategin samt statens lokalstrategi, som blir klar hösten 2021. Målet med reformen av den offentliga förvaltningen är att göra vardagstjänsterna smidigare, trygga rättssäkerheten i samhället och skapa nya möjligheter för företag och sammanslutningar.

Ytterligare information:
Lauri Finér, specialmedarbetare, tfn 02955 30283, lauri.finer(at)gov.fi
Marko Puttonen, utvecklingsdirektör, tfn 029 553 0271, marko.puttonen(at)gov.fi
Jaana Salmi, konsultativ tjänsteman, tfn 029 553 0286, jaana.salmi(at)gov.fi