Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Samarbete allt viktigare i projekt som gäller robotteknik och AI

Finansministeriet
10.2.2020 14.28
Pressmeddelande

Finansministeriet anvisade i början av 2018 särskild finansiering för åtta projekt som har som mål att främja produktiviteten framförallt med hjälp av robotik, analyser, artificiell intelligens eller annan ny teknik. Två teman betonades: den kompetens och det samarbete som behövs för utveckling och genomförande av förändringar.

Finansministeriet beviljade särskild finansiering åt bland annat Business Finlands program för artificiell intelligens. Ett av de primära målen med programmet är att göra handläggningen av ansökningar smidigare och att utnyttja information på ett effektivare sätt. Särskild finansiering beviljades också bland annat justitieministeriets projekt som syftar till anonymisering av handlingar som innehåller personuppgifter samt Statskontorets projekt där man med hjälp av programrobotar strävar efter att minska manuellt arbete.

Erfarenheterna från projekt som fått särskild finansiering stärker uppfattningen att utnyttjandet av ny teknik kräver en kombination av olika faktorer. Utvecklingsarbetet ska inte ske i egen bubbla, utan från första början i nära samarbete med näringsverksamhet. Utvecklingsarbetet måste bygga på näringsverksamhetens behov, vilket också underlättar lösningen av frågor som gäller ägandet och det framtida underhållet av den tekniklösning som ska utvecklas redan innan utvecklingsarbetet inleds.

”Erfarenheterna från projekten är att även om man lyckats uppskatta underhållskostnaderna, kunde det personarbete och den kompetens som krävs för det kommande underhållet av den lösning som är under utveckling komma som en överraskning. Vid utvecklandet av nya tekniklösningar har det också blivit klart att man måste frigöra samarbete och resurser från kärnverksamheten t.ex. när man bedömer resultaten av dataanalys eller undervisar en chatbot”, säger Jenni Taskinen, specialsakkunnig vid finansministeriet.

Kontinuerlig teknisk utveckling en utmaning

Expertis i fråga om upphandlingslagstiftningen räcker enligt Jenni Taskinen inte ensam till att klara upphandlingar som gäller ny teknik, utan att det behövs särskilt kunnande om köp och innehåll. I samband med projekten har det ställts frågor till exempel om hur den kontinuerliga tekniska utvecklingen kan beaktas under utvecklingstiden och vid själva upphandlingen.

En betydande utmaning vid upphandlingen av experttjänster ansågs också vara hur man samtidigt säkerställer att tillräcklig kompetens samlas i den egna organisationen t.ex. med tanke på det kommande underhållet.

De projekt som fått särskilt understöd fortsätter under 2020 och avsikten är att lärdomarna från dem distribueras både under innevarande år och efter att projekten avslutats. Andra som arbetar med utveckling får hälsningar redan i detta skede.

”Det är rekommendabelt att definiera till exempel ägande- och förvaltningsfrågorna redan i planeringsskedet, liksom även att säkerställa de aspekter som hänför sig till ägandet och utnyttjandet av information samt kraven som ställs av lagstiftningen. Det lönar sig också alltid att ha kontakt med sina kollegor, emedan de kan ge råd som hjälper att undvika fallgropar. Det är också viktigt att planerna är realistiska”, säger Jenni Taskinen.

Mer information om de projekt som fått finansiering och om redan avslutade robotteknikförsök:

Projekt som beviljades finansiering våren 2018

Projekt och försök som beviljades finansiering hösten 2018

Ytterligare information:

Jenni Taskinen, specialsakkunnig, tfn 029 553 0249, jenni.taskinen(at)vm.fi