Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Statens arbetsmarknadsförhandlingar inleds

Finansministeriet
12.1.2022 15.30
Pressmeddelande

Statens nuvarande tjänste- och arbetskollektivavtal upphör i slutet av februari. Statens förhandlingar om nya tjänste- och arbetskollektivavtal inleds onsdagen den 12 januari 2022. Vid det första mötet diskuteras den ekonomiska översikten, läget med arbetsmarknadsförhandlingarna, överenskommelserna om tillvägagångssätt och en närmare tidsplan för förhandlingarna.

Förhandlingsparterna träffas nästa gång den 17 januari då förhandlingsparterna ställer upp sina mål.

"Att införa riktlinjerna för familjeledighetsreformen i tjänste- och arbetskollektivavtalen är en betydande del av förhandlingsomgången. De nya arbetslivsförfarandena kommer sannolikt också att synas i avtalsvillkoren på ett eller annat sätt", konstaterar statens förhandlingsdirektör Sari Ojanen.

Statens arbetsmarknadsverk (VTML) är en av de riksomfattande centralorganisationerna på arbetsmarknaden. Statens tjänste- och arbetskollektivavtal på centralnivå ingås av finansministeriet/Statens arbetsmarknadsverk och huvudavtalsorganisationerna, dvs. Förhandlingsorganisationen för offentliga sektorns utbildade FOSU r.f., Fackförbundet Pro samt Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL. Avtalen gäller hela den personal som omfattas av statens budgetekonomi, dvs. ca 78 000 personer.

Mer information:

Sari Ojanen, förhandlingsdirektör, tfn 02955 30109