Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Hallituksen esitys
Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtorin ohjausrakennetta selkiytetään

Valtiovarainministeriö
14.11.2019 13.31
Tiedote

Hallitus esittää muutoksia valtion yhteisten tieto- ja viestintäteknisten palvelujen järjestämisestä annettuun lakiin. Merkittävin muutos liittyisi valtion yhteisten perustietotekniikka- ja tietojärjestelmäpalveluja tuottavan palvelukeskus Valtorin ohjausrakenteeseen: ohjausrakennetta yksinkertaistettaisiin lakkauttamalla Valtorin hallitus.

Valtoria on ohjattu sekä palvelukeskuksen hallituksen että valtiovarainministeriön toimesta. Tänään annetun hallituksen esityksen mukaan palvelukeskuksen kahdensuuntainen ohjaus poistuisi: jatkossa valtiovarainministeriö vastaisi itsenäisesti Valtorin ohjauksesta. Muutoksen on tarkoitus selkiyttää ohjausrakennetta ja mahdollistaa edellytykset entistä vaikuttavammalle ohjaukselle.

Esityksessä muutettaisiin lisäksi säännöstä Valtorin toimitusjohtajasta. Toimitusjohtajan nimittäisi jatkossa suoraan perustuslain nojalla valtioneuvosto.

Lakiin ehdotetaan myös lisättäväksi informatiivinen viittaussäännös palvelukeskuksen henkilöstön rikosoikeudellisesta virkavastuusta. Tarkoituksena ei ole muuttaa vallitsevaa oikeustilaa, vaan selkiyttää työsuhteisen henkilöstön rikosoikeudellisen virkavastuun sisältöä viittaussäännöksellä rikoslakiin.

Lain muutosten on tarkoitus tulla voimaan 15.3.2020.

Hallituksen esitys julkaistaan kokonaisuudessaan vm.fissä päätökset-sivulla.

Lisätietoja:

Neuvotteleva virkamies Isamaria Mäkiaho, puh. 02955 30219, isamaria.makiaho(at)vm.fi