Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Regeringens proposition
Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtoris styrningsstruktur förtydligas

Finansministeriet
14.11.2019 13.31
Pressmeddelande

Regeringen föreslår förändringar i lagen om anordnande av statens gemensamma informations- och kommunikationstekniska tjänster. Den viktigaste ändringen gäller styrningsstrukturen för Valtori, servicecentret som tillhandahåller statens gemensamma grundläggande informationstekniktjänster och gemensamma informationssystemtjänster: styrningsstrukturen föreslås bli förenklad genom att Valtoris styrelse slopas.

Styrningen av servicecentret sköts för närvarande av både servicecentrets styrelse och finansministeriet. Den här typen av styrning från två håll föreslås bli slopad i propositionen som utfärdades idag: styrningen av Valtori ska i fortsättningen skötas självständigt av finansministeriet. Syftet med förändringen är att förtydliga styrningsstrukturen och skapa förutsättningar för ännu effektivare styrning.

Bestämmelserna om Valtoris verkställande direktör föreslås också bli förändrade. Verkställande direktören utnämns i fortsättningen av statsrådet i enlighet med grundlagen.

Det föreslås också att det till lagen fogas en informativ hänvisningsbestämmelse om det straffrättsliga tjänsteansvaret för personalen vid servicecentret. Avsikten är inte att ändra på det rådande rättsläget utan att förtydliga innehållet i det straffrättsliga tjänsteansvaret för personal i arbetsavtalsförhållande genom att hänvisa till strafflagen.

Lagändringarna avses träda i kraft den 15 mars 2020.

Regeringens proposition publiceras i sin helhet på webbplatsen vm.fi på sidan Beslut.

Ytterligare information:

Isamaria Mäkiaho, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 530 219, isamaria.makiaho(at)vm.fi