Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Ny programvara till stöd för ledandet av projektförvaltningen

Finansministeriet
29.5.2017 12.41
Nyhet

Finansministeriet har ingått ett avtal med Solenovo Oy om projektportföljprogram som avsetts för statliga organisationers bruk. Det är fråga om en för statsförvaltningen gemensam, på inbyggd programvara baserad programlösning som stöder hanteringen av projektportföljen, och som fungerar i en webbläsare. Programvaran gör det möjligt att skapa en lägesbild inom olika nivåer av förvaltningen såväl på ämbetsverks-, förvaltningsområds- som statsförvaltningsnivå.

Organisationerna inom statsförvaltningen kan använda programmet framför allt till att administrera utvecklingsprogram, -projekt och projekthelheter som har en koppling till IKT-baserad verksamhet och service. Programvaran kan även användas till att administrera andra än bara IKT-projekt.  Avsikten är att projektportföljen även stöder hanteringen av utkast och planer som föregår de egentliga projekten. Programvaran ersätter den nuvarande projektportföljlösningen och tas i bruk hösten 2017.

Finansministeriet genomför upphandlingen och erbjuder sedan systemet åt organisationerna inom statsförvaltningen. Finansministeriet har fastställt som minimikrav för användningen av det gemensamma systemet att organisationerna med hjälp av portföljen får en regelbundet uppdaterad övergripande bild av läget med olika betydande projekt inom statsförvaltningen som inkluderar utveckling av IKT. Organisationerna kan även, om de så vill, använda verktyget som stöd för administreringen av andra projektportföljer. Programvaran kommer att installeras i Valtoris datorhall och den uppfyller den grundläggande nivån både för datasäkerhetens och för beredskapens del.

Ytterligare information

Hannu Ojala, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 530151, hannu.ojala(at)vm.fi