Infotilaisuus: Arviomuistio kansallisesta julkisten hankintojen tietovarannosta ja ostolaskutietojen julkaisemisesta

Torstai 29.8.2024 klo 9.00 –  10.00

valtiovarainministeriö

Valtiovarainministeriö on valmistellut arviomuistion hallitusohjelman mukaisen kansallisen julkisten hankintojen tietovarannon perustamisesta sekä ostolaskutietojen julkaisemisesta. Tervetuloa 29.8.2024 klo 9-10 Teamsin välityksellä kuulemaan, millaisesta kokonaisuudesta on kyse ja millaisia toimenpiteitä tavoitteiden saavuttamiseksi ehdotetaan.

Uusi tietovaranto kokoaisi yhteen hankintatietoja kaikilta julkisen sektorin organisaatioilta, mikä lisäisi merkittävästi julkisten varojen käyttöä koskevan tiedon avoimuutta. Tietovarannon tavoitteina on muun muassa parantaa tietojohtamista julkisissa organisaatioissa, edistää julkisten hankintojen tehokkuutta ja digitalisaatiota sekä helpottaa viranomaisten työtä. Tietovarannon avulla julkisiin kilpailutuksiin osallistuvat yritykset ja järjestöt voivat tunnistaa ja ennakoida liiketoimintamahdollisuuksia entistä paremmin.

Arviomuistion keskeinen tehtävä on kuvata, millainen hallitusohjelmassa esitetyn kansallisen hankintatietovarannon tulisi olla. Arviomuistiossa on kuvattu keskeiset lainsäädäntöön sekä tietovarannon tekniseen toteuttamiseen liittyvät vaadittavat toimenpiteet, jotka ovat edellytyksenä keskitetyn tietovarannon rakentamiseksi, ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi. Arviomuistio on lausuntokierroksella 15.9.2024 saakka. 

Ilmoittaudu infotilaisuuteen
Lue tiedote
Tutustu lausuntopyyntöön

Lisätietoja:

Olli-Juhani Piri
erityisasiantuntija, valtiovarainministeriö
[email protected], p. 0295 530 173

Kohderyhmät: julkinen hallinto, kunnat, media, kansalaiset, valtionhallinto, yliopistot ja korkeakoulut, yritykset, järjestöt ja yhteisöt, hyvinvointialueet