Ehdotus tunnistautumisen mahdollistamiseksi

Digi arkeen -neuvottelukunta esittää, että alla kuvattu ehdotus tulisi ottaa huomioon ja edistettäväksi palveluiden digitalisaation edetessä Suomessa.

Ehdotus 10: Saavutettava vahva tunnistautuminen on taattava kaikille

Digitalisoituvassa yhteiskunnassa kaikilla tulee olla mahdollisuus vahvaan tunnistautumiseen ja itsenäiseen verkkoasiointiin.

Neuvottelukunta pitää tärkeänä, että lasten ja nuorten mahdollisuutta tunnistautumiseen virtaviivaistetaan niin, että nuorilla henkilöillä on samat oikeudet kaikkien teleoperaattoreiden ja pankkien asiakkaina. Myös oleskeluluvan saaneiden maahanmuuttajien sekä EU-kansalaisten tunnistautumista tulee helpottaa, jotta heilläkin olisi yhtäläiset mahdollisuudet sähköiseen asiointiin.

Tällä hetkellä tunnistautuminen palveluihin tapahtuu pääosin pankkitunnusten avulla, mikä asettaa esimerkiksi näkövammaiset eriarvoiseen asemaan. Neuvottelukunta ehdottaa tunnistautumisen kehittämistä saavutettavaksi siten, että tunnistautuminen on mahdollista myös tietoteknisten apuvälineiden avulla.