Valtion henkilöstötilastot

Valtion työmarkkinalaitos tuottaa yhteistyössä Palkeiden kanssa tilastotietoja valtion henkilöstöstä, sen rakenteesta ja henkilöstön palvelussuhteen ehdoista. Koottuja tilastotietoja työmarkkinalaitos käyttää keskustason neuvottelu- ja sopimustoiminnassa. Tietoja käytetään myös valtioneuvoston johdon henkilöstöhallintoa ja työmarkkinatoimintaa koskevaan palveluun.

Työnantajan henkilöstötietojärjestelmä Tahti tarjoaa tietoa henkilöstöstä toiminnan suunnittelun ja henkilöstöjohtamisen tueksi. Keskeisimpiä henkilöstöstä kerättäviä tilastotietoja ovat lukumäärätiedot eri luokitteluilla, palkkatiedot, työvoimakustannukset, työhyvinvointikyselyjen tulokset, eläköitymisen ja muun poistuman ennusteet ja tasa-arvotilastot.

Valtion työmarkkinalaitos ja Palkeet tuottavat valtion palkkatilastointiluokitukseen (VPL) perustuvaa ja työn vaativuuteen pohjautuvaa analysoitua ansiotietoa. VPL-luokituksen avulla on mahdollista verrata samansisältöisiä ja työn vaativuudelta samantasoisia tehtäviä keskenään työn vaativuuden arviointijärjestelmästä riippumatta. Myös ansioita suhteessa muihin sektoreihin voidaan verrata VPL-luokituksen avulla. Valtion palkka-analyysiraportit julkaistaan toistaiseksi Palkeiden ylläpitämässä Tahti-järjestelmässä.

Palkeiden Tahti-järjestelmä

Valtiovarainministeriön, Palkeiden ja virastojen roolit henkilöstötiedon tuotannossa

Valtiovarainministeriö omistaa rekisterin ja edustaa työnantajatahoa, jonka tehtävänä on ylläpitää koko valtion kattavaa henkilörekisteriä. Palkeiden tehtävänä on koota tieto rekisteriin, tarkastaa rekisterin oikeellisuutta, opastaa virastoja tietojen korjauksessa sekä huolehtia tietojen raportoitavuudesta. Virastoilla ja muilla tiedontoimittajilla (kuten palvelukeskuksilla) on velvollisuus toimittaa tietoa Tahtiin.