FI SV EN

Avoin tieto

Datan avaamisesta innovatiiviseen tiedon hyödyntämiseen

Tieto on pääomaa, jonka arvo kasvaa sitä jaettaessa ja jalostettaessa. Julkishallinnolla on hallussaan huomattavat tietovarannot. Helpottamalla niiden käyttöä voidaan lisätä tämän tietopääoman arvoa, luoda mahdollisuuksia uudelle liiketoiminnalle, tutkimukselle ja koulutukselle, kehittää parempia palveluja kansalaisille ja parantaa päätöksentekoa, tehostaa hallinnon toimintaa ja lisätä sen läpinäkyvyyttä.

Avoin julkinen data on julkisen organisaation tuottamaa tai hallinnoimaa tietoa, joka on konekielisessä muodossa ja maksutta kenen tahansa käytettävissä, muokattavissa ja jaettavissa sekä yksityisiin että kaupallisiin tarkoituksiin. Tietovarantojen avaamista on vuosina 2013-2015 vauhditettu avoimen tiedon ohjelman toimenpitein.

Julkisten tietovarantojen avaamisessa toiminnan painotus siirtyy tiedon hyödyntämiseen ja tieto-osaamisen vahvistamiseen osana hallinnon digitalisaatiota.

Ohjeistusta datan avaamiseen

Avoimen datan opas on julkaistu Avoindata.fi-palvelussa 7.4.2016 jatkona valtiovarainministeriön avoimen tiedon ohjelmalle. Avoin data -opas ohjeistaa datan avaamisessa ja jakaa datan avaamisen hyviä käytäntöjä julkiselle hallinnolle ja muille kiinnostuneille tahoille. Opasta on ideoitu ja kehitetty yhdessä julkishallinnon dataa avaavien virastojen, Suomen Kuntaliiton, Open Knowledge Finland ry:n ja 6Aika-hankkeen kanssa.

Oppaan sisältöä kehitetään jatkuvasti käyttäjien kommenttien perusteella. Oppaan kehittämiseen voi osallistua ja kommentoida sen sisältöä rekisteröitymällä käyttäjäksi Avoindata.fihin. Oppaan sisältöä laajennetaan kesän aikana kansainvälisillä esimerkeillä. Avoindata.fi-palvelua tuottaa Valtion tieto- ja viestintätekniikkakeskus Valtori.

Avoimen datan opas

Tietovarantojen avaaminen

Suomessa tietovarantoja on avattu monipuolisesti maastotiedoista, sää-, ilmasto-, meri-, liikenne-, talous-, tilasto-, kulttuuriaineistoihin. Vuoden 2016 alussa avattiin oikeusministeriön Finlex –lainsäädäntötietopankki avoimena linkitettynä datana.

Tietovarantojen avaamista on valmisteltu osana valtiontalouden kehysten ja nykyisin julkisen talouden suunnittelua. Valtiovarainministeriö on vuosittain pyytänyt ministeriöiltä suunnitelmat siitä, mitä tietovarantoja hallinnonaloilla avataan ja mitkä ovat taloudelliset ja yhteiskunnalliset vaikutukset. Lisäksi on tärkeää, että virastot ja laitokset avaavat jatkuvasti myös sellaisia julkisia tietoaineistoja, joiden avaaminen ei edellytä lisärahoitusta. Myös yhä useammat kunnat avaavat aineistojaan.

Pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelmaan sisältyy tavoite luoda avoimella datalla ja tietovarantojen paremmalla hyödyntämisellä edellytyksiä uusille liiketoimintaideoille. Hallitusohjelmassa halutaan myös vahvistaa tietoon perustuvaa päätöksentekoa ja avoimuutta.

Avoimen tiedon ohjelman loppuraportti

Avoimen tiedon ohjelman päätöstilaisuuden ”Avoimesta datasta innovatiiviseen tiedon hyödyntämiseen” esitykset

Avoimen tiedon vaikuttavuus -esitutkimus

Avoimen tiedon vaikuttavuus -esitutkimus (englanniksi)

Avoimen tiedon ohjelman aineistoja

Yhteiset palvelut ja käytännöt

Avoindata.fi – yhteentoimivuuden ja avoimen tiedon palvelu

Esite: Avoindata.fi-palvelu

Julkisen hallinnon digitaalisten palvelujen kehittämisympäristö JulkICTLab

JHS-189: Avoimen tietoaineiston käyttölupa JHS-189: Avoimen tietoaineiston käyttölupa

Kansainväliset asiat

Avoimen tiedon edistämisessä tehdään aktiivista, verkostomaista kansainvälistä yhteistyötä. Lisäksi hyödynnetään käytäntöjä ja rakenteita, joilla yhtenäistetään ja tuetaan tietovarantojen suunnitelmallista avaamista myös kansainvälisellä tasolla.

Avoimen tiedon toiminta tukee EU:n ns. PSI (Public Sector Information)-direktiiivin tavoitteita julkisten tietovarantojen uudelleen käytöstä. Lisäksi osallistutaan muun muassa EU:n SharePSI –hankkeeseen, jossa kehitetään kansainvälisiä avoimen datan parhaita käytäntöjä. Pohjoismaista avoimen tiedon yhteistyötä on myös viriämässä.

Tietovarantojen avaamisessa on päästy Suomessa hyvin liikkeelle myös kansainvälisten vertailujen perusteella.  Suomen sijoitusta ja tilannetta seurataan aktiivisesti.

Kansainväliset portaalit ja arvioinnit

Euroopan avoimen datan portaali

Open data monitor

Kansainvälinen avoimen datan vertailu maittain 2015 Open data index (OKF)

PSI Scoreboard (EU)

Open data barometer (World Wide Web Foundation)

OECD - Open Government Data

EU työryhmät ja direktiivit, verkostot

Share PSI 2.0

Euroopan yhteisön paikkatietoinfrastruktuurin (INSPIRE) perustamisesta annettu direktiivi (ns. INSPIRE-direktiivi)

Julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä annettu direktiivi (ns. PSI-direktiivi)

Direktiivi julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä annetun direktiivin muuttamisesta

Yhteyshenkilö

Neuvotteleva virkamies
Anne Kauhanen-Simanainen
puh. 02955 30043
etunimi.sukunimi@vm.fi