FI SV

EU ja kansainvälinen yhteistyö

Suomen julkisen hallinnon tietohallintoviranomaiset pyrkivät vaikuttamaan kansainvälisessä yhteistyössä toimialaansa koskevissa asioissa sekä hyödyntävät aktiivisesti eri kansainvälisten organisaatioiden keräämää tietoja sekä vertaismaiden kokemuksia kehittäessään omaa tietohallintoa, sen yhteentoimivuutta ja sähköisiä palveluja. Kansainvälisen toiminnan painopisteenä on yhteistyö EU:n, OECD:n ja Pohjoismaiden kanssa.

JulkICT-toiminto on mukana noin 30:ssä EU:n tai muiden kansainvälisten organisaatioiden ohjelmissa, hankkeissa tai työryhmissä. Toiminto osallistuu ja raportoi kansainvälisiin eri valtioiden sähköistä hallintoa koskeviin vertailuihin ja parhaiden käytäntöjen jakamiseen.

EU:ssa on hyväksytty tai on valmisteilla lainsäädäntömuutoksia, joka tulevat vaikuttamaan Suomen kansallisiin tietohallinnon toimintatapoihin ja käytäntöihin.  Näitä ovat mm. heinäkuussa 2013 hyväksytty direktiivi julkisen sektorin hallussa olevien tietojen uudelleenkäytöstä (ns. PSI-direktiivi) sekä julkisen hallinnon sähköistä laskutusta ja verkkopalvelujen saavutettavuutta koskevan koskevien direktiivien valmistelu. EU on laatinut myös asetusehdotukset sekä sähköisestä tunnistamisesta että tietosuojasta. Asetuksina ne tulisivat välittömästi voimaan myös kansallisesti. Niillä on merkittävä vaikutus eri hankkeiden toimeenpanossa. Suomi pyrkii vaikuttamaan sekä asetusten että direktiivien sisältöön eduskunnassa hyväksyttyjen linjausten mukaisesti. Lisäksi EU:ssa on käynnissä useita sähköistä hallintoa koskevia yhteistyöhankkeita, jotka tulee ottaa huomioon kansallisissa ratkaisuissa.

OECD:n ja sen jäsenmaiden kanssa tehdään kansainvälistä tietojen ja kokemusten vaihtoa sähköisen hallinnon kehittämisestä ja siihen liittyvien haasteiden ratkaisemisesta. Muiden Pohjoismaiden kanssa haetaan yhteisiä näkemyksiä ja verkostoitumista tietohallinnon alueella. YK:n kanssa tehdään yhteistyötä sähköisen hallinnon kehittämisen alueella ja erityisesti koskien YK:n joka toinen vuosi suorittamaa eri maiden sähköisten hallintojen arviointia. Tavoitteena on, että Suomen sähköinen hallinto jatkossakin on erinomaisella tasolla kansainvälisillä arvioinneilla mitattuna.

Lisätietoa

Electronic Simple European Network Services (eSENS)

Euroopan komissio: Sähköinen hallinto paranee - kansalaiset haluavat kuitenkin enemmän

European Union Agency for Network and Information Security (ENISA)

Global Information Technology Report (2014)

Interoperability Solutions for European Public Afministration (ISA)

Working Party on Information Security and Privacy (WPISP)

Leading the way in eGovernment development -konferenssin esitykset

Puhe: Ministeri Henna Virkkunen

Puhe: Paul Timmers

Konferenssin esitykset (29.5.2013)

Konferenssin esitykset (30.5.2013)

Konferenssin yhteenveto

Valokuvia konferenssista

Yhteystiedot

Neuvotteleva virkamies
Juhani Korhonen
puh. 02955 30234
etunimi.sukunimi@vm.fi