FI SV

Henkilöstöhallinnon asiakirjat

Tämän sivuston alikansioihin on koottu valtion henkilöstöhallinnon voimassa olevat virka- ja työehtosopimukset, ohje-, määräys- ja suosituskirjeet sekä muita henkilöstöhallinnon kirjeitä ja valtioneuvoston periaatepäätöksiä.

Linkit sivuille

Sopimukset
Ohjeet, määräykset ja suositukset
Muut henkilöstöhallinnon asiakirjat

Lisätietoa

Valtiokonttorin sivusto VES-/TES-asiakirjoille
Valtiokonttori ylläpitää sivustollaan linkkejä VES-/TES-asiakirjoihin, joita hallinnonalan neuvotteluviranomaiset julkaisevat kotisivuillaan. VES-/TES-asiakirjat ovat virasto- ja laitoskohtaisia sekä hallinnonalakohtaisia tarkentavia virka- ja työehtosopimuksia.
Verohallinnon ohjeet