FI SV

Sopimukset

Voimassa olevat valtion virka- ja työehtosopimukset sekä muut sopimukset

2016

Virka- ja työehtosopimus matkakustannusten korvaamisesta, 2.11.2016
(VN-yleisistunto 1.12.2016, Eduskunnan valtiovarainvaliokunta 7.12.2016)
Valtion virka- ja työehtosopimus sopimuskaudelle 2017-2018, 11.8.2016
(VN-yleisistunto 15.9.2016)

2015

Virka- ja työehtosopimus matkakustannusten korvaamisesta 2014-2017, sis. tarkentavan virka- ja työehtosopimuksen matkakustannusten korvaamisesta, 26.10.2015
Valtion virka- ja työehtosopimimus 1.9.2015 työllisyys- ja kasvusopimuksen toisen jakson palkkaratkaisun toteuttamisesta, 1.9.2015
(VN-yleisistunto 24.9.2015, Eduskunnan valtiovarainvaliokunta 9.10.2015)
Virka- ja työehtosopimus valtion vuosilomia koskevan virka- ja työehtosopimuksen tarkistamisesta, 31.3.2015 (uusi 20 §:n 4 mom.)
Valtion keskustason tilastoyhteistyösopimus, 11.2.2015 

2014

Virka- ja työehtosopimus ryhmähenkivakuutusta vastaavasta edusta (2015), 17.12.2014 
(Voimassa toistaiseksi, sopimus tarkistettu, v:lle 2016 ei muutoksia)

2013

Valtion virka- ja työehtosopimus sopimuskaudelle 2014-2017 ja allekirjoittamisptk, 7.11.2013 (VN-yleisistunto 21.11.2013, Eduskunnan valtiovarainvaliokunta 18.12.2013)

Valtion yleinen virka- ja työehtosopimus liitteineen 2014-2017, 7.11.2013
(Liitteen 5 pykälässä 1 olevan huomautuksen sanamuoto muutettu 20.3.2014 ja liitteen 6 pykälän 7 sairaalapäivystyksen peruskorvausten yleiskorotus 1.8.2015 on muutettu 0,40 %:ksi, kts. määräys 6.10.2014)
Valtion virka- ja työehtosopimus työajoista 2014-2017, 7.11.2013
Valtion virka- ja työehtosopimus vuosilomista 2014-2017, 7.11.2013,
(päiv. 31.3.2015,
uusi 20 § 4 mom.)

2010

Valtion työsuojelun yhteistoimintasopimus ja ohje työsuojeluvaltuutettujen ja työsuojelutoimikuntien jäsenten vaaleja varten, 28.3.2010 (päiv.10.3.2014)

1993

 Valtion virkaehtosopimusasioiden pääsopimus, 21.12.1993