FI SV

Sopimukset

Voimassa olevat valtion virka- ja työehtosopimukset sekä muut sopimukset

2016

Valtion virka- ja työehtosopimus matkakustannusten korvaamisesta, 2.11.2016
(VN-yleisistunto 1.12.2016, Eduskunnan valtiovarainvaliokunta 7.12.2016)
Valtion virka- ja työehtosopimus sopimuskaudelle 2017-2018, 11.8.2016
(VN-yleisistunto 15.9.2016)
Valtion yleinen virka- ja työehtosopimus liitteineen, 11.8.2016

Valtion virka- ja työehtosopimus työajoista, 11.8.2016 (Muutoskohdat on alleviivattu)

  • Jaksotyötä tekevien virkamiesten suhteellisten työtuntinormien taulukko 1 (17 §:n 1 mom.)
  • Jaksotyötä tekevien virkamiesten suhteellisten työtuntinormien taulukko 2 (17 §:n 1 mom.)
Valtion virka- ja työehtosopimus vuosilomista, 11.8.2016

2015

Valtion keskustason tilastoyhteistyösopimus, 11.2.2015 

2014

Virka- ja työehtosopimus ryhmähenkivakuutusta vastaavasta edusta, 17.12.2014 
(Voimassa toistaiseksi)

2010

Valtion työsuojelun yhteistoimintasopimus ja ohje työsuojeluvaltuutettujen ja työsuojelutoimikuntien jäsenten vaaleja varten, 28.3.2010 (päiv.10.3.2014)

1993

 Valtion virkaehtosopimusasioiden pääsopimus, 21.12.1993