Hyppää sisältöön
Media

Ministeriöt tarkastelivat valtakunnallisen etätyösuosituksen voimassaoloa – perusteet voimassaololle ovat edelleen vahvat

sosiaali- ja terveysministeriövaltiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 23.12.2020 15.10
Tiedote 317/2020

Valtioneuvosto antoi 23. lokakuuta 2020 toistaiseksi voimassa olevan valtakunnallisen etätyösuosituksen. Ministeriöiden tuli arvioida suosituksen voimassaolon perusteita vuoden loppuun mennessä.

Sosiaali- ja terveysministeriö sekä valtiovarainministeriö ovat tehneet arvioinnin epidemiologisen tilanteen kehittymisen sekä etätyösuosituksen toimivuuden ja vaikutusten kannalta. 

Lokakuun puolivälistä alkaen epidemiatilanne on vaikeutunut olennaisesti sekä alueilla että valtakunnallisesti. Etätyösuositusta on noudatettu laajasti, ja sen arvioidaan vähentäneen lähikontakteja työssä ja joukkoliikenteessä.

Tutkimuksissa on todettu pitkään jatkuneen etätyön lisäävän työn kuormittavuuden tunnetta, vaikka etätyön tekemiseen ollaan edelleen pääosin tyytyväisiä. Toisaalta on myös paljon työtehtäviä, joita ei voida tehdä etänä. Näiden osalta viranomaiset ovat korostaneet työnantajan vastuuta edistää työjärjestelyitä, joilla on vähennetty lähikontakteja ja muita riskitekijöitä työpaikoilla.

Ministeriöt toteavat, että epidemiologinen tilanne on edelleen hyvin vakava, ja tartunnat leviävät väestössä koko maassa. Valtakunnallisella etätyösuosituksella voidaan tukea epidemian leviämisen hillintää. Etätyösuosituksella sinänsä ei ole havaittu olevan merkittäviä negatiivisia vaikutuksia tilanteeseen. Edellä olevan perusteella sosiaali- ja terveysministeriö sekä valtiovarainministeriö arvioivat, että edelleen on olemassa vahvat perusteet jatkaa valtakunnallisen etäsuosituksen voimassaoloa nykysisältöisenä. 

Valtakunnallinen etätyösuosituksen voimassaolo jatkuu valtioneuvoston 23.10.2020 tekemän päätöksen perusteella toistaiseksi ja perusteita voimassaolon jatkamiseksi tarkastellaan uudelleen 30.6.2021 mennessä.

Lisätietoa

ylijohtaja Juha Sarkio, [email protected]
strategiajohtaja Liisa-Maria Voipio-Pulkki, [email protected]
johtaja Jaska Siikavirta, [email protected]