Hyppää sisältöön
Media

Digitaalista henkilöllisyystodistusta koskevien lainsäädäntömuutosten valmistelu aloitetaan

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 1.7.2021 14.00
Tiedote

Valtiovarainministeriö on asettanut työryhmät valmistelemaan digitaalista henkilöllisyyttä koskevia lainsäädäntömuutoksia. Valmistelussa huomioidaan keväällä 2021 lausuntokierroksella saatu palaute digitaalisen henkilöllisyyden kehittämistä koskevasta arviomuistiosta.

Lainsäädäntötyöryhmän tehtävänä on valmistella lainsäädännön muutokset, joita digitaalisen henkilöllisyyden hankkeessa suunniteltujen ratkaisujen tuottaminen ja käyttöönotto edellyttävät. Vaikutusarvioinnin alatyöryhmän tehtävänä on arvioida näistä lainsäädännön muutoksista johtuvia vaikutuksia. Työryhmien toimikausi on 1.8.2021–31.8.2022.

"Tavoite kattavasta, yhdenvertaisesti saatavilla olevasta ja henkilön itsensä hallitsemasta digitaalisesta identiteetistä etenee tällä hetkellä vauhdilla niin meillä Suomessa kuin muuallakin Euroopassa. Euroopan komission juuri antama esitys eurooppalaisesta digitaalisesta henkilöllisyydestä osoittaa, että kansallisen valmistelun suunta on ollut oikea. Jo tehdyn valmistelun ansiosta Suomi on, ja tulee olemaan, asiassa etujoukossa", toteaa kuntaministeri Sirpa Paatero. 

Lausuntopalautteessa esillä yhdenvertaisuus ja vaikutusarviointi

Digitaalisen henkilöllisyyden kehittämistä koskevan arviomuistion lausuntopalautteen perusteella hankkeen tavoitteet nähdään pääosin kannatettavina. Lausunnonantajat kiinnittivät huomiota erityisesti yhdenvertaisuuteen esimerkiksi kielellisten oikeuksien ja erityisryhmien asiointitarpeiden näkökulmista. Lausuntopalautteessa korostettiin vaikutusarviointien merkitystä. 

Lisäksi lausuntopalautteessa nousi esille kilpailuoikeudelliset kysymykset. Eräät lausunnonantajat pitivät arviomuistiossa esitettyjä ratkaisuja kilpailuoikeuden vastaisina. Muita lausunnonantajien esille nostamia asioita olivat muun muassa tietoturvan ja tietosuojan huomiointi, sähköisen asioinnin ja julkisen hallintotehtävän suhde sekä EU-lainsäädännön kehitys. 

Henkilötietojen osoittamisesta joustavampaa ja yhdenvertaisempaa

Digitaalisen henkilöllisyyden kehittämisen hankkeen tavoitteena on luoda kaikille yhteiskunnan palveluissa asioiville yhdenvertaiset edellytykset ja mahdollisuudet osoittaa viranomaisen vahvistamia tietoja henkilöllisyydestään digitaalisesti. 

Hankkeen myötä jokainen henkilö saisi passin ja henkilökortin rinnalle täysin uuden digitaalisen henkilöllisyystodistuksen. Uusi digitaalinen henkilöllisyystodistus tekisi henkilötietojen osoittamisesta entistä joustavampaa ja yhdenvertaisempaa.

Hankkeessa huomioidaan EU-lainsäädännön kehitys ja Euroopan komission kesäkuussa 2021 antama asetusehdotus eurooppalaisesta digitaalisesta henkilöllisyydestä. Hankkeen tavoitteet ovat yhdensuuntaisia ehdotuksen kanssa. Hankkeen toimikausi on 8.10.2020–30.6.2023.

Lisätietoja:

hankepäällikkö Sami Kettunen, puh. 0295 530 226, sami.kettunen(at)vm.fi
kuntaministerin erityisavustaja Valtteri Aaltonen, p. 0295 530 399, valtteri.aaltonen(at)vm.fi