Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Luonnos digitaalisten palvelujen tarjoamisen laista sai 135 lausuntoa

Valtiovarainministeriö 26.3.2018 12.58
Uutinen

Valtiovarainministeriö sai 135 lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi, jolla ehdotetaan täytäntöön pantavaksi saavutettavuusdirektiivi sekä edistettäisiin digitaalisten palvelujen saatavuutta.

Luonnos hallituksen esitykseksi laiksi digitaalisten palvelujen tarjoamisesta sekä muutoksista sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annettuun lakiin oli lausuntokierroksella 1.3.2018 asti.

Suurin osa lausunnoista saatiin lausuntopalvelun kautta ja ovat nähtävissä Lausuntopalvelu.fi:ssä. Kaikki lausunnot ja niistä tehty lausuntoyhteenveto ovat luettavissa saavutettavuusdirektiivin kansallisen toimeenpanon hankesivulla. 

Hallituksen esityksen työstäminen jatkuu valtiovarainministeriössä. Tavoitteena on, että hallituksen esitys laiksi digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annettaisiin eduskunnalle kevätistuntokaudella 2018 ja laki astuisi voimaan 1.9.2018.  Saavutettavuusdirektiivi edellyttää, että jäsenvaltiot toimeenpanevat kansalliset lait direktiivin mukaisiksi 23.9.2018 mennessä.  

Lisätietoa: 

Digitalisoituminen Julkisen hallinnon ICT Kärkihankkeet kärkihankkeet