Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Finansministeriet fick 135 utlåtanden om digitala tjänster

Finansministeriet
26.3.2018 12.58
Nyhet

Finansministeriet har fått in 135 utlåtanden om lagutkasten för att genomföra tillgänglighetsdirektivet och förbättra tillgången till digitala tjänster.

Utkasten till regeringens proposition med förslag till lag om tillhandahållande av digitala tjänster och om en ändring av lagen om elektronisk kommunikation i myndigheternas verksamhet var på remiss fram till den 1 mars 2018.  

Största delen av utlåtandena lämnades in genom utlåtandetjänsten och kan läsas på Utlåtande.fi. Alla utlåtanden finns på projektsidan för det nationella genomförandet av tillgänglighetsdirektivet.  

Arbetet med propositionen fortsätter vid finansministeriet. Målet är att propositionen med förslag till lag om tillhandahållande av digitala tjänster ska överlämnas till riksdagen under vårsessionen 2018 så att lagen kan träda i kraft den 1 september 2018.  Tillgänglighetsdirektivet förutsätter att medlemsstaterna genomför nationella lagar i enlighet med direktivet före den 23 september 2018.  

Ytterligare information: 

Digitalisoituminen Kärkihankkeet Offentliga förvaltningens ICT spetsprojekt