Hyppää sisältöön
Media

Rakennusalan suhdanneryhmä:
Rakentamisen suhdannehuippu jäämässä taakse

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 3.3.2022 11.33
Tiedote

Rakentaminen kasvaa tänä vuonna yhdestä kolmeen prosenttia. Ensi vuonna rakentamisen määrä vähenee, arvioi Rakennusalan suhdanneryhmä 3. maaliskuuta julkaistussa raportissaan.

Asuntojen rakentamisen ennätysvilkas vauhti vuonna 2021 on vaihtunut hitaampaan tahtiin, jota varjostavat kansainvälisen epävarmuuden lisääntyminen sekä korkojen mahdollinen nousu. Tänä vuonna vapaarahoitteisten ja valtion tukemien vuokra-asuntojen rakentaminen jatkuu vilkkaana. Asuntosijoituksiin ennustetaan virtaavan edelleen pääomia, mutta vauhdin arvioidaan hidastuvan vähitellen. 

Pientalojen rakentaminen on lisääntynyt selvästi viime vuosien aikana, ja trendin uskotaan jatkuvan. Hyvä työllisyyskehitys tukee rakentamisen kysyntää, ja etätyön kasvu on tuonut uutta kiinnostusta keskustojen ulkopuolisiin asumismahdollisuuksiin.  

Isot yritykset suunnittelevat investoivansa tänä vuonna reippaasti, mutta kansainvälinen epävarmuus voi jarruttaa vauhtia. Teollisuusrakennuksia ja varastoja koskevia rakennuslupia on myönnetty kasvavalla vauhdilla. Myös uusista toimitiloista on kysyntää, vaikka vanhoja tiloja on runsaasti vapaana. 

Sairaalarakentaminen on hidastumassa. Myös uusia kouluja rakennetaan nyt viime vuosia vähemmän. 

Rakennustarvikkeiden hinnat ovat nousseet nopeasti, eivätkä hintapaineet näytä laskevan lyhyellä aikavälillä. Myös ammattitaitoisesta työvoimasta on pulaa. Rakennusalalla työskentelevien määrän ennakoidaan kuitenkin kasvavan vielä vuoden ensimmäisen puoliskon ajan. 

Rakennusalan suhdanneryhmä ennustaa rakentamisen määrän kasvavan tänä vuonna 1–3 prosenttia. Ensi vuonna rakentamisen arvioidaan vähenevän 1–3 prosenttia. Korjausrakentamisen arvioidaan kasvavan lähivuosina parin prosentin vakaata vauhtia. Maa- ja vesirakentaminen kasvaa tänä vuonna pari prosenttia ja vähenee hieman ensi vuonna. 

Rakennusalan suhdanneryhmän raportti ja ennuste on laadittu ennen Venäjän hyökkäystä Ukrainaan, eivätkä arviot hyökkäyksen mahdollisista vaikutuksista rakentamisen sektorille sisälly ennusteeseen. Riski ennustettua heikommasta kehityksestä on kuitenkin merkittävä.

Lisätietoja:

finanssineuvos Sontag Sari, puh. 02955 30181, sari.sontag(at)gov.fi

Valtiovarainministeriön johtama rakennusalan suhdanneryhmä arvioi talo-, infrastruktuuri- ja korjausrakentamisen suhdanteiden kehitystä. Rakennusalan suhdanneryhmän raportit käsittelevät alan suhdannetilannetta koko maassa ja osin myös alueellisesti. Raporteissa tilannetta tarkastellaan volyymien, hintojen, kustannusten, rahoituksen sekä työllisyyden ja rakennusmateriaalien menekin näkökulmasta. Suhdanneryhmä käsittelee rakentamiseen liittyviä rakenteellisia kysymyksiä ja muutostarpeita pitkällä aikavälillä. Ryhmä antaa myös suosituksia tasapainoisen kehityksen turvaamiseksi rakennusalalla.