Hoppa till innehåll
Media

Konjunkturgruppen för byggbranschen:
Konjunkturtoppen inom byggandet håller på att passeras

finansministeriet
Utgivningsdatum 3.3.2022 11.33
Pressmeddelande

Byggandet ökar från en till tre procent i år. Nästa år krymper byggvolymen, bedömer Konjunkturgruppen för byggbranschen i sin rapport av den 3 mars.

Den rekordhöga takten i byggandet av bostäder år 2021 har vänt och blivit långsammare, vilket den ökade internationella osäkerheten och en eventuell höjning av räntorna kastar en skugga över. I år fortsätter byggandet av fritt finansierade och statligt understödda hyresbostäder att vara livligt. Enligt prognoserna kommer kapital att flöda vidare till bostadsinvesteringarna, men takten beräknas avta småningom. 

Det har skett en tydlig ökning i byggandet av småhus under de senaste åren, och trenden antas fortsätta. Den goda sysselsättningsutvecklingen stöder efterfrågan på byggande, och det ökade distansarbetet har väckt nytt intresse för möjligheten att bo utanför centrum.  

Stora företag planerar att investera aktivt i år, men den internationella osäkerheten kan bromsa in takten. Bygglov för industribyggnader och industrilager har beviljats i ökande takt. Det finns också efterfrågan på nya lokaler, även om det finns gott om gamla lokaler lediga. 

Byggandet av sjukhus håller på att sakta in. Även antalet nya skolor som byggs är mindre nu än under de senaste åren. 

Priserna på byggnadsmaterial har stigit snabbt och pristrycket ser inte ut att sjunka på kort sikt. Det råder också brist på yrkeskunnig arbetskraft. Antalet personer som arbetar inom byggbranschen kommer enligt prognosen att öka ännu under första halvan av året. 

Konjunkturgruppen för byggbranschen förutspår att byggvolymen kommer att öka med 1–3 procent i år. Nästa år minskar byggproduktionen enligt prognosen med 1–3 procent. Renoveringarna ökar enligt prognosen med en stabil takt på ett par procent under de närmaste åren. Mark- och vattenbyggandet ökar i år med ett par procent och minskar något nästa år. 

Den rapporten och prognos som byggbranschens konjukturgrupp gett ut utarbetades innan Ryssland invaderade Ukraina, och i prognosen ingår inga bedömningar av hur invasionen eventuellt kommer att påverka byggsektorn. Det finns emellertid en risk för att utvecklingen blir sämre än i prognosen.

Mer information:

Sari Sontag, finansråd, tfn 02955 30181, sari.sontag(at)gov.fi

Konjunkturgruppen för byggbranschen, som leds av finansministeriet, bedömer konjunkturutvecklingen inom bostads-, infrastruktur- och reparationsbyggandet. Rapporterna av konjunkturgruppen för byggbranschen behandlar branschens konjunkturläge i hela landet och delvis även på regionalt plan. Läget granskas med tanke på volymer, priser, kostnader, finansiering, sysselsättning och åtgången av byggmaterial. Konjunkturgruppen behandlar strukturella frågor med anknytning till byggandet och långsiktiga förändringsbehov. Gruppen utfärdar även rekommendationer i syfte att säkerställa en balanserad utveckling inom byggbranschen.