Hyppää sisältöön
Media

Sähköinen puolesta-asiointi käyttöön julkishallinnossa - Kela, Vero, Tekes ja Hyvis.fi ensimmäisinä

BefolkningsregistercentralenMagistraternafinansministeriet
Julkaisuajankohta 27.10.2016 15.50 | Julkaistu suomeksi 1.11.2016 klo 9.53
Uutinen

Kansallisessa palveluarkkitehtuuriohjelmassa rakennettu palvelu Suomi.fi-asiointivaltuudet mahdollistaa ensi kertaa sähköisen puolesta-asioinnin laajasti julkisella ja yksityisellä sektorilla. Jo lähitulevaisuudessa palvelun hyödyntäminen säästää rahaa ja aikaa, kun paperisista valtakirjoista voidaan siirtyä sähköisiin.

Ensimmäisiä palvelun käyttöönottajia ovat Kela, Hyvis.fi, Tekes ja Verohallinto. Suomi.fi-asiointivaltuuksien avulla organisaation asiointipalvelu voi tarkistaa henkilön tai yrityksen valtuudet asioida sähköisesti toisen puolesta ajasta ja paikasta riippumatta. Oikeudet puolesta-asiointiin tarkistetaan perusrekistereistä, kuten väestötietojärjestelmästä tai kaupparekisteristä. Huoltajan oikeus asioida huollettavansa puolesta selvitetään väestötietojärjestelmästä ja yrityksen edustajan nimenkirjoittajaoikeus kaupparekisteristä.

Palvelussa valmistuu ensi vuonna kansallinen valtuusrekisteri, johon henkilö voi tallentaa sähköisiä valtakirjoja. Asiointipalvelu tarkistaa valtuusrekisteristä henkilön valtuudet toimia toisen henkilön tai yrityksen puolesta. Valtuusrekisteri on Euroopankin mittatasolla merkittävä edistysaskel, sillä se on tiettävästi ensimmäinen kansallinen sähköisistä valtakirjoista koostuva perusrekisteri.

- Puolesta-asioinnin toteuttaminen asiointipalveluihin mahdollistaa asioinnin siirtymisen sähköisiin kanaviin. Palvelu kannattaa toteuttaa keskitetysti toimijakohtaisten ratkaisujen sijaan, jolloin toiminta on kustannustehokasta ja asiakkaille selkeämpää. Palvelumme tarjoaa turvallisen ja keskitetyn kansallisen ratkaisun valtuuksien hallinnointiin ja tarkastamiseen, sanoo hankkeen ohjauksesta vastaava kehittämispäällikkö Petteri Ohvo.

Sosiaali- ja terveysala yksi suurimmista hyötyjistä

Sähköinen henkilön puolesta-asiointi käynnistyi lokakuussa sosiaali- ja terveyspalveluissa, kun Hyvis.fi-palvelu otti Suomi.fi-asiointivaltuudet käyttöönsä. Hyvis.fi-palvelusta voi nyt varata huollettavan puolesta ajan esimerkiksi suun terveydenhuoltoon tai neuvolaan sähköisesti. Palvelu on käytössä Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalveluissa, ja se tullaan ottamaan käyttöön kaikilla Hyvis-asiointipalveluja käyttävillä alueilla.
Myös Kela hyödyntää Suomi.fi-asiointivaltuuksia. Omakanta-palvelussa huoltaja voi nyt asioida sähköisesti alle 10-vuotiaan huollettavan puolesta.

- Vanhemmat ovat toivoneet nyt käyttöönotettua laajennusta jo pitkään, sanoo Omakannan asiakkuusvastaava Sari Ahonen.

Huoltajat näkevät Omakannasta lasten reseptit ja terveystiedot. He voivat lähettää uusimispyyntöjä myös lasten resepteistä. Omakannasta näkee lapsen terveystiedot, jotka on tallennettu Kanta-palveluihin 1.8.2016 lähtien.

Sosiaali- ja terveysalalla sähköinen puolesta-asiointi otetaan käyttöön vaiheittain. Jatkossa esimerkiksi ikäihmisten puolesta asioiminen helpottuu valtuusrekisterin valmistumisen myötä.

Yrityksen puolesta-asiointi vauhdittamaan digitalisaatiota

Ensimmäisenä yrityksen sähköistä puolesta-asiointia hyödyntävät Verohallinto Ilmoitin.fi-palvelussa ja Tekes asiointipalvelussaan. Palveluissa asioivan henkilön valtuudet toimia yrityksen puolesta tarkistetaan kaupparekisteristä. Tekesin asiakkaille palvelun käytöstä on monia hyötyjä, kuten sujuvampi asiointi itsepalveluasteen kasvamisen myötä. Tekes voi digitalisoida Suomi.fi-asiointivaltuuksien avulla kokonaan uusia prosessivaiheita rahoituspalveluihin liittyen. Verohallinto on aikatauluttamassa käyttöönottoja myös muiden asiointipalveluiden osalta.

Ensi vuonna kansalaiset ja yrityksen edustajat voivat asioida toisen puolesta sähköisesti ja myöntää valtakirjoja uudistuvassa Suomi.fi-verkkopalvelussa, jossa voi myös tarkastella myöntämiään ja itselle myönnettyjä valtakirjoja. Suomi.fi-asiointivaltuuksien kehittäminen ja asiointipalveluiden lisääminen palveluun jatkuvat tiiviisti Kansallisen palveluarkkitehtuuriohjelman ajan, ja palvelua kehitetään myös ohjelman päätyttyä.

Lisätietoa

Kehittämispäällikkö Petteri Ohvo, [email protected]
Hankepäällikkö Matti Hiltunen, [email protected]

Lue lisää Suomi.fi-asiointivaltuuksista

Digitalisoituminen Finansministeriet Kansallinen palveluarkkitehtuuri Offentliga förvaltningens ICT Ohjelmat