Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Elektronisk ärendehantering på annan persons vägnar igång inom flera förvaltningsområden - FPA, Skatteförvaltningen, Tekes och Hyvis.fi först att ta i bruk tjänsten

BefolkningsregistercentralenFinansministerietMagistraterna
27.10.2016 15.50
Nyhet

Tjänsten Suomi.fi -befogenheter som konstruerats inom Nationella servicearkitekturprogrammet möjliggör för första gången omfattande agerande på någon annans vägnar inom den offentliga och den privata sektorn. Tjänsten kommer att spara tid och pengar redan inom en nära framtid då man övergår från pappersfullmakter till digitala fullmakter.

FPA, Hyvis.fi, Tekes och Skatteförvaltningen hör till de första som tar i bruk tjänsten. En organisations ärendehanteringstjänst kan med hjälp av Suomi.fi-befogenheterna kontrollera en persons eller ett företags befogenheter att sköta ärenden på någon annans vägnar oberoende av tid och plats. Rätten att uträtta ärenden på någon annans vägnar kontrolleras ur basregister, såsom befolkningsdatasystemet eller handelsregistret. En vårdnadshavares rätt att sköta ärenden på någons vägnar som står under vårdnad kontrolleras i befolkningsdatasystemet och företagsföreträdares prokura i handelsregistret.

Nationella fullmaktsregistret, dit man kan spara digitala fullmakter, blir färdigt nästa år. Befogenhetstjänsten kontrollerar en persons befogenheter att agera på en annan persons eller ett företags vägnar i fullmaktsregistret. Fullmaktsregistret är ett betydande framsteg även på Europeisk plan, eftersom det veterligen är det första nationella basregister som helt består av digitala fullmakter.

-    Introduceringen av ärendehanteringen på andras vägnar i myndigheternas digitala tjänster möjliggör en övergång till digitala medel inom ärendehanteringen. Centraliserade tjänster i stället för aktörsspecifika lösningar möjliggör kostnadseffektivare service som också är tydligare för kunderna. Vår tjänst erbjuder en säker och centraliserad nationell lösning för administreringen och kontrolleringen av befogenheter, säger utvecklingschef Petteri Ohvo som svarar för styrningen av projektet.

Social- och hälsobranschen hör till dem som gagnas mest

Den elektroniska ärendehanteringen på någon annans vägnar inleddes i oktober då Hyvis.fi -tjänsten tog i bruk Suomi.fi -ärendehanteringsfullmakterna. Man kan nu till exempel boka tid hos mun- och tandvården eller rådgivningen via hyvis.fi -tjänsten på minderårigas vägnar. Tjänsten används inom social- och hälsovårdsservicen i Södra Savolax och den kommer att tas i bruk på alla områden som använder Hyvis-ärendehanteringstjänster.

FPA använder också Suomi.fi -befogenheter. Vårdnadshavaren kan nu agera elektroniskt på under 10-åriga barns vägnar i omakanta -tjänsten.

- Föräldrarna har under en längre tid väntat på utvidgningen som nu tas i bruk, säger Omakantas kundansvariga Sari Ahonen.

Vårdnadshavarna kan nu kontrollera barnens recept och hälsouppgifter i omakanta-tjänsten. De kan också begära förnyelse av barns recept. Barnens hälsouppgifter som sparats i Kanta-tjänsterna från och med den 1 augusti 2016 kan kontrolleras i Omakanta.

Inom social- och hälsobranschen kommer de elektroniska befogenhetstjänsterna att tas i bruk stegvist. Ärendehanteringen på till exempel äldre personers vägnar underlättas i och med att befogenhetsregistret blir färdigt.

Rätten att uträtta ärenden på ett företags vägnar påskyndar digitaliseringen

Skatteförvaltningen (Ilmoitin.fi -tjänsten) och Tekes (ärendehanteringstjänsten) är de första som utnyttjar elektronisk ärendehantering på någon annans vägnar. Rätten att uträtta ärenden på ett företags vägnar kontrolleras ur handelsregistret. Tjänsten medför flera nyttor åt Tekes kunder, såsom smidigare service tack vare högre självbetjäningsgrad. Tekes kan digitalisera helt nya processkeden inom sina finansieringstjänster med hjälp av Suomi.fi-befogenheterna. Skatteförvaltningen bereder tidsplaner för ibruktagandet av befogenheterna även inom andra tjänster.

Nästa år kan medborgarna och företrädare för företag sköta ärenden på andras vägnar och bevilja fullmakter i den nya Suomi.fi -webbtjänsten, där man även kan kontrollera fullmakter man antingen själv beviljat eller mottagit. Suomi.fi-befogenheterna utvecklas och nya ärendehanteringstjänster fogas till tjänsten under hela det nationella servicearkitekturprogrammets gång, och tjänsten kommer att utvecklas även efter att programmet upphört.

Ytterligare upplysningar

Petteri Ohvo, utvecklingschef, [email protected]
Matti Hiltunen, projektchef, [email protected]

Läs mer om Suomi.fi-befogenheter

Digitalisoituminen Finansministeriet Kansallinen palveluarkkitehtuuri Offentliga förvaltningens ICT Ohjelmat