Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Tietoja kuntien konsernirakenteesta on saatavilla kootusti ensimmäistä kertaa

Valtiovarainministeriö
25.3.2021 15.18
Tiedote
tutkikuntia.fi

Taloustietojen automaattinen raportointi pyörähti käyntiin, kun kunnat ja kuntayhtymät toimittivat vuodenvaihteessa Valtiokonttorille ensimmäisenä tietopakettina tiedot konsernirakenteestaan. Konsernirakennetietoja ei ole ollut aiemmin saatavilla yhdestä paikasta. Tieto on erittäin tärkeää kuntien toiminnan kokonaiskuvan muodostamisessa, ja se on vapaasti hyödynnettävissä tutkikuntia.fi-palvelussa.

Kuntien ja kuntayhtymien Valtiokonttorille raportoimien uusien tietojen mukaan vuonna 2021 niiden konserniyhteisöjä on lähes 2800, joista 1925 on tytäryhteisöjä ja 857 osakkuusyhteisöjä. Kuntaan tai kuntayhtymään hallinnollisesti kuuluvia liikelaitoksia on 96.

Kunnat ja kuntayhtymät toimittavat taloustietonsa Valtiokonttorille erikseen määriteltyinä raportointikokonaisuuksinasäännönmukaisesti. Konsernitietojen lisäksi kunnat ja kuntayhtymät toimittavat Valtiokonttorille neljännesvuosittaiset taloustiedot, talousarviot ja -suunnitelmat, tilinpäätöstiedot sekä palvelukohtaiset kustannustiedot.

Laatupuutteita korjataan juoksevasti

Tiedoista puuttuu vielä konserniyksiköitä, joissa yksittäisen kunnan tai kuntayhtymän omistusosuus on alle 20 prosenttia. Tiedoista puuttuu myös kuntien osuuksia kuntayhtymistä. Puuttuvaa tietoa täydennetään, kun vuoden 2022 tiedot raportoidaan ensi vuodenvaihteessa. 

Valtiokonttori korjaa raportointivirheitä ja tietopuutteita aina, kun sellaisia huomataan. Kunnilla ja kuntayhtymillä on velvollisuus korjata virheelliset tai puuttuvat tiedot raportoimalla korjatut tiedot Valtiokonttorille.

Valtionavustustoiminnassa kuntakonserni on merkittävä kokonaisuus

Kunnat ja kuntakonserniin kuuluvat yhteisöt saavat toimintaansa erilaisia valtionavustuksia, joista ei ole voitu aiemmin muodostaa kokonaiskuvaa. Konsernirakennetieto lisää valtionavustustoiminnan läpinäkyvyyttä. 

Valtionavustustoiminnan kehittämishankkeen kuntajaostossa selvitetään uuden tiedon avulla sitä, miten paljon ja minkä tyyppisiä valtionavustuksia kuntien ja kuntayhtymien konserniyhteisöt saavat.

Konsernirakenne-  ja valtionavustustietoa yhdistämällä voidaan kehittää myös kuntakonsernin johtamista.

Konsernitietoja tarvitaan myös kansallisen kuntapolitiikan kehittämisessä 

Kuntapolitiikan tulevaisuuden toimenpidevaihtoehtojen valmistelussa tavoitteena on parantaa kuntien edellytyksiä järjestää asukkailleen palvelut taloudellisesti, sosiaalisesti ja ympäristöllisesti kestävällä tavalla sekä parantaa kuntatalouden vakautta ja kestävyyttä. Työn lähtökohtana on tietopohjainen kuntapolitiikan kehittäminen, jossa yhtenä onnistumisen edellytyksenä on kuntakonsernitasolla saatava tieto kunnista. Uutta tietoa hyödyntämällä voidaan paremmin ymmärtää, miten kansalliset toimet vaikuttavat kuntakonsernien rakenteeseen ja toimintaan pelkän kunnan tai kuntayhtymän tarkastelun sijasta. 

Kunnan yleisen hyvinvointitehtävän, tukipalveluiden tai elinkeinotoimintaan liittyvien tehtävien hoito on organisoitu monimuotoisesti erikokoisissa kunnissa ja kuntayhtymissä. Liikelaitoksia löytyy tyypillisesti vesihuollon, kuntien infra- tai tilapalvelujen toimialoilla. Konserniyhteisöt puolestaan liittyvät suurelta osin asumispalveluihin.

Lisätietoja
neuvotteleva virkamies Jani Heikkinen, puh. 02955 30466, [email protected]