Hyppää sisältöön
Media

Työryhmä selvittämään valtion aluehallinnon virastorakennetta ja tehtävänjakoa

valtiovarainministeriö
Julkaisuajankohta 30.8.2021 9.45
Tiedote

Uuden työryhmän tehtävänä on selvittää ja kuvata vaihtoehdot valtion aluehallinnon virastorakenteen ja tehtävänjaon muuttamiseksi. Valtiovarainministeriö asetti työryhmän 27.8.2021.

Valtion aluehallintoon kuuluvat aluehallintovirastot, elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset, ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus (KEHA-keskus) sekä Ahvenanmaan valtionvirasto. Selvitys koskee lisäksi aluehallinnon virastojen yhteyksiä niitä ohjaaviin keskushallinnon virastoihin ja niiden tehtäviin. Näitä keskushallinnon virastoja ovat Ruokavirasto, Turvallisuus- ja kemikaalivirasto, Väylävirasto, Kilpailu- ja kuluttajavirasto ja Valvira.  

”Valtion aluehallinnon toimintaympäristössä on tapahtumassa merkittäviä muutoksia. Näiden vuoksi on perusteltua päivittää tilannekuvamme siitä, miten aluehallinto voi parhaiten toteuttaa palvelutehtäväänsä ja minkälaiset rakenteet tätä tukevat”, kuntaministeri Sirpa Paatero toteaa.  

Hankkeessa otetaan huomioon useat käynnissä olevat muutokset  

Hankkeen tehtäviä ovat muun muassa nykytilan kuvauksen laatiminen, vaihtoehtoisten rakenneperiaatteiden määrittely muutosvaihtoehtojen pohjaksi, muutosvaihtoehtojen mukaisten rakenteiden avainlukujen arviointi sekä muutosvaihtoehtojen vaikutusten arviointi.

Hankkeen selvityksissä ja vaihtoehdoissa huomioidaan valtion virastojen, kuntien ja hyvinvointialueiden suhteet ja tehtävänjako sekä julkisen hallinnon strategiassa vahvistetut toimintalinjaukset. Lisäksi hankkeessa huomioidaan itsehallinnollisten hyvinvointialueiden uusien tehtävien ja niiden rahoitusjärjestelyjen sekä maakuntaveron tarkastelua varten asetetun hankkeen työ sekä TE-palvelujen uudistamisen yhteydessä tehtävät aluehallinnon uudistamista koskevat linjaukset.

Hankkeen toimikausi on 27.8.2021–31.3.2022. Ohjausryhmän puheenjohtajana toimii alivaltiosihteeri Päivi Nerg valtiovarainministeriöstä. Valmisteluryhmän puheenjohtajana toimii finanssineuvos Anu Nousiainen valtiovarainministeriöstä. Valmisteluryhmän jäsenistö koostuu ministeriöiden ja virastojen edustajista.    

Lisätietoja:  
Erityisavustaja Valtteri Aaltonen, puh. 0295 530 399, valtteri.aaltonen(at)vm.fi 
Ohjausryhmän puheenjohtaja, alivaltiosihteeri Päivi Nerg, puh. 02955 30149, paivi.nerg(at)vm.fi 
Valmisteluryhmän puheenjohtaja, finanssineuvos Anu Nousianen, puh. 02955 30326, anu.nousiainen(at)vm.fi