Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Valtion henkilöstöjohtamisen uudistusohjelma asetettu

Valtiovarainministeriö 20.11.2019 8.19
Tiedote

Uudistusohjelmassa kehitetään valtion henkilöstöjohtamista ja työntekijäkokemusta sekä organisaatio- että valtionhallintotasolla.

Valtiovarainministeriö on marraskuussa 2019 asettanut valtion henkilöstöjohtamisen uudistusohjelman, jonka tavoitteena on parantaa valtion kilpailukykyä työnantajana. Uudistusohjelma perustuu pääministeri Antti Rinteen hallitusohjelmaan.

Henkilöstöjohtamisen uudistusohjelmaa on valmisteltu syksyn 2019 aikana valtiovarainministeriössä, ministeriöiden ja virastojen henkilöstöjohdon kanssa sekä alivaltiosihteeri Päivi Nergin vetämässä valtionhallinnon HR-ohjausryhmässä.

Ohjelmassa kehitetään valtion henkilöstöjohtamista ja työntekijäkokemusta sekä organisaatio- että valtionhallintotasolla. Ensimmäisessä vaiheessa käynnistetään useamman organisaation yhteistyönä kokeiluja ja kehittämistoimia sekä levitetään jo olemassa olevia hyviä käytäntöjä. Ohjelmassa työskennellään poikkihallinnollisesti ja yhdessä kehittäen.

Asettamispäätös

Lisätietoja:

Finanssineuvos Mari Näätsaari, puh. 040 8417 015, mari.naatsaari(at)vm.fi