Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Nytt reformprogram för statens personalledning

Finansministeriet
20.11.2019 8.19
Pressmeddelande

Med hjälp av ett reformprogram ska statens personalledning och de anställdas upplevelse utvecklas både på organisationsnivå och inom hela statsförvaltningen.

Finansministeriet har antagit ett reformprogram för statens personalledning med mål att förbättra statens konkurrenskraft som arbetsgivare. Reformprogrammet utgår från statsminister Antti Rinnes regeringsprogram.

Programmet har beretts under hösten 2019 vid finansministeriet i samarbete med ministeriernas och ämbetsverkens personalledning samt i en HR-styrgrupp som leds av understatssekreterare Päivi Nerg.

Genom programmet utvecklas statens personalledning och de anställdas upplevelse såväl på organisationsnivå som i hela statsförvaltningen. Under den första fasen inleds försök och utvecklingsåtgärder vidtas i samarbete mellan flera organisationer. God praxis som redan är i användning ska spridas. Programmet är sektorsövergripande och utvecklingsarbetet utförs tillsammans.

Beslut om tillsättande (på finska)

Ytterligare information:

Mari Näätsaari, finansråd, tfn 040 8417 015, mari.naatsaari(at)vm.fi