Hyppää sisältöön
Valtioneuvosto ja ministeriöt Media

Vimana Oy:s styrelse kompletterades

Finansministeriet
10.4.2018 14.55
Pressmeddelande

Finansministeriet har vid Vimana Oy:s ordinarie bolagsstämma den 10 april 2018 valt styrelse för bolaget för följande mandatperiod.

Som ordförande för styrelsen fortsätter beskattningsrådet Mirjami Laitinen, som vice ordförande direktören för informationshantering Tiina Pesonen vid social- och hälsovårdsministeriet och som medlemmar landskapsdirektören vid Tavastlands förbund Anna-Mari Ahonen, utvecklingsdirektören för Business Finland Harri Eskola, ansvarige beredaren för IKT-frågor vid Norra Österbottens förbund Juhani Heikka samt informationsförvaltningschefen vid HNS Pertti Mäkelä. Ny styrelseledamot är seniorpartnern och rådgivaren vid Nexec Oy Hannu Niskanen.

Bolaget har dessutom en kunddelegation, till vilken hör företrädare för alla landskapen.

Ytterligare information:

Helena Tarkka, förvaltnings- och utvecklingsdirektör, överdirektör, FM, tfn 02955 30141, helena.tarkka(at)vm.fi
Mirjami Lahtinen, styrelseordförande, Vimana Oy, tfn 040 550 4273, [email protected]

NTM-centralernas och arbets- och näringsbyråernas utvecklings- och förvaltningscenter (KEHA) inrättade Vimana Oy förra sommaren som ett servicecenter för landskapens informations- och kommunikationstekniska tjänster. Arbets- och näringsministeriet överförde bolagets ägarstyrning till finansministeriet den 1 januari 2018. Staten överlåter sitt majoritetsinnehav i Vimana Oy till landskapen 2019.

Förvaltningspolitiken Ministeriet alueuudistus-arkisto