FI SV

Kittilän kunnan hallintoa selvittävän työryhmän työ alkaa

Valtiovarainministeriö 5.1.2018 15.13
Uutinen

Kittilän kunnan hallinnon selvittämiseen nimetty työryhmä käynnisti selvitystyönsä kokouksessaan 4.1.2018. Aloituskokouksessa käytiin läpi valtiovarainministeriön toimeksianto ja laadittiin toimintasuunnitelma.

Työryhmän tehtävänä on suorittaa kuntalain109 a §:n mukainen selvitys. Selvitys on oikeudellinen arvio Kittilän kunnan hallinnon tilanteesta. Selvitys tehdään yhteistyössä Kittilän kunnan kanssa. Selvityksen tulee tuottaa Kittilän kunnanvaltuuston käsiteltäväksi ehdotukset tarvittaviksi toimenpiteiksi hallinnon saattamiseksi kuntalain ja muiden lakien mukaisiksi. Selvitystyön tulee olla valmis 28.2.2018 mennessä.

Selvitysryhmä järjestää Kittilässä kunnanvaltuustolle asiaa koskeva tiedotustilaisuuden. Lisäksi keskustellaan johtavien luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden kanssa tilanteesta ja kuullaan heidän näkemyksiään. Kittilään tehtävän vierailun tavoitteena on saada kokonaiskuva tilanteesta ja löytää Kittilän kunnan kanssa yhteinen näkemys tarvittavista jatkotoimista. Selvitystyön painopiste tulee olemaan kunnan hallinnollisessa toiminnassa ja hyvää hallintoa tukevissa toimenpiteissä. Selvitysten ja keskustelujen jälkeen työryhmä laatii toimenpide-ehdotuksensa, jota käydään vielä läpi Kittilän kunnan kanssa ennen loppuraportin laatimista.

Työryhmä tiedottaa jatkossa työnsä etenemisestä.

Lisätiedot

Selvitysryhmän puheenjohtaja Antti Rantakokko, puh. 044 778 2000

Kunta-asiat