Hoppa till innehåll
Statsrådet och ministerierna Media

Arbetsgrupp som utreder Kittilä kommuns förvaltning inleder sin verksamhet

Finansministeriet
5.1.2018 15.13
Nyhet

Arbetsgruppen som utnämnts för att utreda Kittilä kommuns förvaltning höll sitt inledande möte den 4 januari 2018. Vid mötet gick arbetsgruppen igenom finansministeriets uppdrag och utarbetade en verksamhetsplan.

Arbetsgruppen ska genomföra en i 109 a § i kommunallagen avsedd utredning. Utredningen utgör en rättslig bedömning av läget med förvaltningen i Kittilä kommun. Utredningen görs i samarbete med Kittilä kommun. Utredningen ska resultera i förslag till åtgärder för att se till att förvaltningen i Kittilä kommun fås att stämma överens med kommunallagen och andra lagar. Kommunfullmäktige ska sedan behandla förslagen. Utredningen ska bli färdig före utgången av februari 2018.

Utredningsgruppen ordnar ett informationsmöte om ärendet åt kommunfullmäktige i Kittilä. Dessutom ska man diskutera situationen med de ledande förtroendevalda och tjänsteinnehavarna, och höra deras åsikter i frågan. Målet med besöket till Kittilä är att skapa en övergripande bild av läget och att tillsammans med kommunen hitta en gemensam uppfattning om nödvändiga åtgärder. Utredningen kommer att fokusera på kommunens administrativa verksamhet och åtgärder som stödjer god förvaltning. Efter att utredningen och diskussionerna genomförts kommer arbetsgruppen att utarbeta sina åtgärdsförslag, som sedan behandlas tillsammans med Kittilä kommun innan en slutrapport sammanfattas.

Arbetsgruppen kommer att informera om framskridandet med arbetet.

Ytterligare information

Utredningsgruppens ordförande Antti Rantakokko, tfn 044 778 2000.

Kommunärenden