Ajankohtaista digiturvallisuudesta

Valtiovarainministeriö toteuttaa ajankohtaiskatsauksia digitaalisen turvallisuuden eri osa-alueista yhteistyössä Turvallisuuskomitean, Viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskuksen, tietosuojavaltuutetun toimiston sekä Väestörekisterikeskuksen kanssa.

Ajankohtaiskatsausten ideana on koota ajankohtaista tietoa digiturvallisuuden eri osa-alueista niin, että hallinnon henkilöstö voi hyödyntää sitä työssään. Jokainen katsaus sisältää useita videoita eri kohderyhmille, esimerkiksi henkilöstölle, ICT- ja tietoturva- sekä tietosuojahenkilöille sekä organisaation johdolle. Organisaatio voi itse päättää miten se jakelee ja hyödyntää julkaistavia videoita.

Ajankohtaista tietosuojasta: Luentoja sekä paneeli tietosuojasta 9.10.

Henkilöstölle suunnatut esitykset

Rekisterinpitäjille ja tietosuojavastaaville suunnatut esitykset

Ajankohtaista digiturvallisuudesta: Luentoja sekä paneeli tieto- ja kyberturvallisuudesta 8.10.

Organisaation koko henkilöstölle suunnatut esitykset

ICT- tietoturva- ja tietosuojahenkilöstölle suunnatut esitykset

Johdolle ja esimiehille suunnattu esitys

ICT- tietoturva- ja tietosuojahenkilöstölle sekä johdolle ja esimiehille suunnattu esitys

Ajankohtaista digiturvallisuudesta 2/2018

Henkilöstö:

ICT-, tietoturva- ja tietosuojahenkilöt:

Johto ja esimiehet:

Ajankohtaista digiturvallisuudesta 1/2018

Henkilöstö:

ICT-, tietoturva- ja tietosuojahenkilöt:

Johto:

Lisätietoja:

VAHTI-pääsihteeri Kimmo Rousku, Väestörekisterikeskus, kimmo.rousku(at)vrk.fi, puh. 029553 5120
Turvallisuuskomitean pääsihteeri Vesa Valtonen, vesa.valtonen(at)turvallisuuskomitea.fi, puh. 029514 0700
Kyberturvallisuuskeskuksen johtaja Jarkko Saarimäki, jarkko.saarimaki(at)ficora.fi, puh. 040 836 0397