Ajankohtaista digiturvallisuudesta

Valtiovarainministeriö toteuttaa vuonna 2018 kolme ajankohtaiskatsausta digitaalisen turvallisuuden eri osa-alueista yhteistyössä Turvallisuuskomitean, Viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskuksen, tietosuojavaltuutetun toimiston sekä Väestörekisterikeskuksen kanssa.

Ajankohtaiskatsausten ideana on koota ajankohtaista tietoa digiturvallisuuden eri osa-alueista niin, että hallinnon henkilöstö voi hyödyntää sitä työssään. Jokainen katsaus sisältää useita videoita eri kohderyhmille, esimerkiksi henkilöstölle, ICT- ja tietoturva- sekä tietosuojahenkilöille sekä organisaation johdolle. Organisaatio voi itse päättää miten se jakelee ja hyödyntää julkaistavia videoita.

Ajankohtaista tietosuojasta 9.10.
Ajankohtaista digiturvallisuudesta 8.10.
Ajankohtaista digiturvallisuudesta 1/2018
Ajankohtaista digiturvallisuudesta 2/2018

Ajankohtaista tietosuojasta: Luentoja sekä paneeli tietosuojasta 9.10.

Kaikki videoesitykset YouTubessa

Esitysmateriaalit

Videot esityksittäin:

Henkilöstölle suunnatut esitykset

Teemapäivän avaus – tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio

Tietosuojan ABC-koulutusvideo– Johanna Järvinen, oikeusministeriö, Tuula Seppo, Kuntaliitto, Kimmo Rousku, Väestörekisterikeskus

Miten tietosuoja-asetuksen soveltamisen osalta on edetty? Havaintoja ja parhaita käytäntöjä - Tuula Seppo, Kuntaliitto

Miten henkilötietojen tietoturvaloukkaus voi tapahtua? Ja kuinka sinä voit vaikuttaa niiden syntymisen estämiseen? Kimmo Rousku, Väestörekisterikeskus

Rekisterinpitäjille ja tietosuojavastaaville suunnatut esitykset

Vinkkejä ja kokemuksia koskien tietosuojariskien hallintaan ja vaikutustenarviointiin – Noora Kallio, Väestörekisterikeskus

Kokemuksia tietosuoja-asetukseen EU-tasolla – Anna Hänninen, tietosuojavaltuutetun toimisto

Johdolle ja esimiehille suunnattu esitys

Johto ja esimiehet  -  johdon rooli ja vastuu tietosuojan toteuttamisessa muuttuvan lainsäädännön pyörteissä –  Juho Nurmi, Espoon kaupunki

Rekisterinpitäjille ja tietosuojavastaaville suunnattu esitys

Paneeli ajankohtaisista tietosuoja-asioista

Ajankohtaista digiturvallisuudesta: Luentoja sekä paneeli tieto- ja kyberturvallisuudesta 8.10.

Kaikki videoesitykset YouTubessa

Esitysmateriaalit

Videot esityksittäin:

Organisaation koko henkilöstölle suunnatut esitykset

Digitaalisen turvallisuuden teemaviikon avaus – Aku Hilve, valtiovarainministeriö

Väestörekisterikeskuksen rooli digiturvallisuuden toteuttamisessa – Janne Viskari, Väestörekisterikeskus

Mikä on julkisen hallinnon digiturvallisuuden tila? – Kimmo Rousku, Väestörekisterikeskus

Helpot tietoturvavideot –vinkkejä eri tilanteissa toimimiseen – VRKn digiturvatiimi

Syksyn #kybersää – Jarna Hartikainen, Viestintävirasto

ICT- tietoturva- ja tietosuojahenkilöstölle suunnatut esitykset

NIS-direktiivi - mitä pitää sisällään ja mihin vaikuttaa – Jarna Hartikainen - Viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskus

Yhteydenotto poliisiin epäiltäessä tietoverkkorikosta - miksi ilmoitus kannattaa tehdä? Tero Muurman, Keskusrikospoliisi 

Informaatio-ohjaus ja tiedonhallintalaki digiturvallisuuden kehittäjänä – Kirsi Janhunen, Väestörekisterikeskus

Suomen kyberturvallisuusstrategia ja sen toimeenpano – tilanne ja uudistaminen  – Kimmo Rousku, Väestörekisterikeskus

Johdolle ja esimiehille suunnattu esitys

Mitä hybridiuhat tarkoittavat ja mitä organisaatiosi tulisi tietää niistä? Viestintäpäällikkö Päivi Tampere, Hybrid CoE - Euroopan hybridiuhkien torjunnan osaamiskeskus

ICT- tietoturva- ja tietosuojahenkilöstölle sekä johdolle ja esimiehille suunnattu esitys

Digiturvapaneeli – miksi turvallisuuden toteuttaminen on niin hankalaa? Mitkä ovat meidän vahvuudet? Mitä asioita ja miten meidän tulisi kehittyä?

Ajankohtaista digiturvallisuudesta 2/2018 (koko soittolista)

Henkilöstö:

Tietosuoja-asetuksen soveltaminen on alkanut 25.5.2018
Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio, tietosuojavaltuutetun toimisto sekä VAHTI-pääsihteeri Kimmo Rousku, Väestörekisterikeskus

Mitkä perusasiat jokaisen pitää muistaa tietosuojasta?
Ylitarkastaja Anna Hänninen, tietosuojavaltuutetun toimisto

Vain vahva salasana suojaa tietosi 
Asiantuntija Johanna Rautio | Tietoturva-asiantuntija Perttu Halonen, Viestintävirasto, Kyberturvallisuuskeskus

Varo huijareita verkossa
Asiantuntija Johanna Rautio | Tietoturva-asiantuntija Perttu Halonen, Viestintävirasto, Kyberturvallisuuskeskus

Kesän #kybersää
Tilannekuvapalveluiden päällikkö Jarna Hartikainen, Viestintävirasto, Kyberturvallisuuskeskus

ICT-, tietoturva- ja tietosuojahenkilöt:

Väestörekisterikeskus tuottaa valtiohallinnon digitaalisen turvallisuuden asiantuntijapalveluita, mihin palveluita voi käyttää ja kuinka ne saa käyttöön?
Tietoturva-asiantuntija Hanna Heikkinen, Väestörekisterikeskus

Miksi ja miten organisaatio voi osallistua henkilötietojen tietoturvaloukkausten hallintaa edistävään TAISTO18-harjoitukseen?
VAHTI-pääsihteeri Kimmo Rousku, Väestörekisterikeskus

Johto ja esimiehet:

Tietosuojavaltuutetun terveiset johdolle koskien tietosuojan kehittämistä
Tietosuojavaltuutettu Reijo Aarnio, tietosuojavaltuutetun toimisto

Miksi organisaatiollesi on tärkeää osallistua TAISTO18-harjoitukseen?
VAHTI-pääsihteeri Kimmo Rousku, Väestörekisterikeskus

Varautuminen häiriötilanteisiin – miksi tästä on tullut niin kriittistä nykyaikana
Johtaja Jarkko Saarimäki, Viestintävirasto, Kyberturvallisuuskeskus

Ajankohtaista digiturvallisuudesta 1/2018 (koko soittolista) 

Ajankohtaista digiturvallisuudesta avaus
VAHTIn varapuheenjohtaja Aku Hilve, valtiovarainministeriö

Henkilöstö:

Miten selviät turvallisuuden terminologiaviidakossa?
VAHTI-pääsihteeri Kimmo Rousku, Väestörekisterikeskus

MMKT – toimintamalli turvalliseen työskentelyyn
VAHTI-pääsihteeri Kimmo Rousku, Väestörekisterikeskus

Kybersää
Tilannekuvapalveluiden päällikkö Jarna Hartikainen, Viestintävirasto, Kyberturvallisuuskeskus

ICT-, tietoturva- ja tietosuojahenkilöt:

Suojaudu kyberuhalta
Tilannekuvapalveluiden päällikkö Jarna Hartikainen, Viestintävirasto, Kyberturvallisuuskeskus

Johto:

Riskienhallinta on organisaation toiminnan mahdollistaja
VAHTI-pääsihteeri Kimmo Rousku, Väestörekisterikeskus

Kyberturvallisuuden johtaminen
Johtaja Jarkko Saarimäki, Viestintäviraston, Kyberturvallisuuskeskus

Ajankohtaista tietosuojasta johdolle ja esimiehille
Erityisasiantuntija Tuula Seppo, Kuntaliitto sekä VAHTI-pääsihteeri Kimmo Rousku, Väestörekisterikeskus

Ajankohtaista Turvallisuuskomitesta
Pääsihteeri Vesa Valtonen, Turvallisuuskomitea

Haluatko antaa palautetta näistä videoista? Palautetta voi antaa sähköpostitse osoitteeseen [email protected] tai vastaamalla oheisen palautekyselyyn. Voit samalla ehdottaa myös uusia aiheita seuraaviin ajankohtaiskatsauksiin.

Seuraava ajankohtaista digiturvallisuudesta 2/2018 julkaistaan ennen kesälomia.

#digiturva #VAHTI

Lisätietoja

VAHTI-pääsihteeri Kimmo Rousku, Väestörekisterikeskus, kimmo.rousku(at)vrk.fi, puh. 029553 5120

Turvallisuuskomitean pääsihteeri Vesa Valtonen, vesa.valtonen(at)turvallisuuskomitea.fi, puh. 029514 0700

Kyberturvallisuuskeskuksen johtaja Jarkko Saarimäki, jarkko.saarimaki(at)ficora.fi, puh. 040 836 0397