Ohjausjärjestelmät

Turkooseja kulhoja sisäkkäin. Kuva: Joachim Belaieff / Gorilla.

Valtiovarainministeriö vastaa valtionhallinnon ohjausjärjestelmien kehittämisestä. Valtiovarainministeriö ja hallinnonala vastaavat suuresta osasta koko valtion konserniohjausta. Ministeriö myös ohjaa hallinnonalallaan merkittäviä konsernipalvelujen tuottajia, jotka tuottavat palveluja koko valtionhallinnolle.

Hallitusohjelma ja toimeenpanosuunnitelma

Valtiolla on erilaisia tavoitteita yhteiskuntapolitiikassa, hallintokoneiston toiminnassa ja julkisessa palvelutuotannossa. Poliittinen ohjaus on poliittinen valinta asetettavista tavoitteista. Niistä päättävät hallitus ja eduskunta.

Valtioneuvoston keskeinen strateginen ohjausmenetelmä on hallituksen laatima hallitusohjelma. Hallitusohjelma on hallitukseen osallistuvien puolueiden hyväksymä toimintasuunnitelma, jossa on sovittu hallituksen tärkeimmistä tehtäväalueista. Hallitusohjelman tavoitteiden toteuttamiseksi laaditaan hallitusohjelman toimeenpanosuunnitelma.

Toimeenpanosuunnitelma täsmentää hallitusohjelman painopistealueiden keskeiset tavoitteet, kärkihankkeet ja valmisteluvastuut poikkihallinnollisiksi politiikkakokonaisuuksiksi.

Hallintokoneiston ja julkisen palvelutuotannon ohjaamisessa keskeistä on toiminnan taloudellisen ja tehokkaan organisoinnin lisäksi yhteiskunnallisesti tärkeiden tavoitteiden asettaminen ja ohjaaminen.

Ohjausjärjestelmä tarkoittaa johtamista tukevien menettelyjen, järjestelmien, toimintatapojen ja niihin liittyvien asiakirjojen kokonaisuutta. Johtamisella ja ohjausjärjestelmillä on läheinen suhde toisiinsa. Johtamisella tarkoitetaan toimintatapoja ja menettelyjä, joilla johto pyrkii saamaan aikaan asetetut tavoitteet.

Ohjausjärjestelmien kehittämisellä pyritään valtiontalouden ja toiminnan kokonaisuuden tasapainoiseen huomioimiseen

Valtiontalouden ja toiminnan ohjausjärjestelmien kehittämisen tavoitteina on varmistaa taloudelliset ja tehokkaat ohjausjärjestelmät, yksinkertaistaa ja selkeyttää ohjauksen prosesseja sekä vahvistaa konserninäkökulmaa. Tähän pyritään muun muassa vahvistamalla konsernimaista johtamista sekä sellaisten toimintojen yhteistä järjestämistä, joissa on keskittämällä saavutettavissa taloudellisia ja laadullisia etuja.

Valtion ohjausjärjestelmän kehittämishanke (OHRA-hanke)

Keskushallinnon uudistushanke (KEHU-hanke)

Government Fit for the Time, IIAS Finland The Honourable Jocelyne Bourgon P.C., O.C.

Leading from the Centre of Government, The Finland-Estonia-OECD Public Governance Project The Honourable Jocelyne Bourgon P.C., O.C.

Yhteystiedot

Finanssineuvos
Katju Holkeri
puh. 02955 30087
[email protected]

Neuvotteleva virkamies
Johanna Nurmi
puh. 02955 30171
[email protected]